Отварят се офертите за рехабилитацията на 7,5 км от път III-8611 Белица – Загражден

апи

В Агенция „Пътна инфраструктура“ в 14.00 ч. в зала 702  се отварят офертите в обществената поръчка за избор на изпълнител при рехабилитацията на 7,5 км от път III-8611 Белица – Загражден от км 10+430 до км 18+000, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътят Белица – Загражден, преминава през област Смолян. Третокласният път осигурява бърза връзка на жителите на селата Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на път II-86 Пловдив – Асеновград.Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 3 785 000 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 365 календарни дни.