Отец Георги Танчев, свещеник: Вероучението може да доведе до потискане на агресията

Отец Георги Танчев в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Има ли училища, в които се преподава вероучение?

Отец Георги Танчев: Има училища, в които се преподава вероучение от православни и богослови млади хора. До този момент обучението по вероучение е по желание на родителите и учениците. Въпреки това има много места, в които се е възстановило това преподаване в учебните заведения. Това е голямо постижение, защото преди това е имало преподаване в храмовете, в различни зали и центрове. Когато има избор за допълнителни часове по вероучение – все повече деца проявяват интерес както към останалите извънаудиторни занимания. Ученето на вероучението в училищата е от голяма полза за всички. Причината е, че има много православни богослови, които са завършили, а в същото време пилеят таланта си като сервитьори или в някое друго поприще, в което са се посветили. В църквата има нужда да се реализират тези млади хора. След като сме ги изпратили да учат, това се е случило с надежда, че обучавайки се след това те ще работят за църквата и християните.

Фокус: Как влияят уроците по вероучението на учениците?

Отец Георги Танчев: Вероучението може да доведе до потискане на агресията. Въвеждането на вероучение е от голяма полза за учениците. Този тип обучение е от голямо значение както за учениците, така и за училищното ръководство, защото то изгражда добър характер при децата. В училищата, в които се изучава вероучение няма потресаващи случаи на агресия или липса на дисциплина в час. След като учениците изучават православно вероучение, стават много по-търпеливи и по-толерантни. По този начин те се научават за приветливостта към всички. Часовете по вероучение са интересни на децата. Децата са чисти като ангели и основата им се изгражда точно от извънаудиторните часове и интересните уроци, които научават като малки. След като децата приемат тази благоприятна основа, могат само да я надграждат и да им бъде от полза в живота.

Фокус: На каква възраст са учениците, на които се преподават уроците по християнска вяра?

Отец Георги Танчев: Най-честата възраст за изучаване на вероучение е от 2 до 4 клас. В часовете по християнско вероучение учениците се учат най-вече да бъдат толерантни. На тях им преподават неща, свързани с добродетелите и уважението към другите.  Основният замисъл на вероучението е преподаването на православие. Въпреки това учениците се информират и за други неща, но най-задълбочено се набляга на православното вероучение. Нещата се получават, когато има взаимственост между родители, училищно ръководство и духовенство. Родителите и учителите е важно да знаят, че поверяват във сигурни ръце децата си при богословите, които са завършили и имат право да преподават. Така те ще могат да вървят само напред.

Фокус: Защо е важно децата да бъдат запознати с православната вяра?

Отец Георги Танчев: Наш дълг е да дадем шанс на децата да се запознаят с православната вяра. Важно да се даде възможност на учениците на все повече места да могат да изучават вероучение. След като научат основите на вярата, децата ще си дават сметка за действията, които извършват. Благодарение на вероучението учениците имат възможност да изучат това, което е завещал и донесъл Бог. Така те ще могат да бъдат добри и да усвоят всичките качества, които са необходими за добрия човек в живота. В тези часове учениците усвояват християнските добродетели. След часовете по вероучение ще се промени мирогледа на учащите. Те каквото и да кажат, каквото и да направят, ще го оценят през призмата на вярата. Важно е да живеем с надеждата че, когато децата пораснат ще се превърнат в личности. Трябва да виждаме в очите на тези млади хора едни честни, почтени, трудещи се, вярващи, приветливи и толерантни ученици, на които ние да възложим своите надежди.

Денис НИКИФОРОВ