Откриват обновени улици и парк в Свищов

Велико Търново. Откриват обновените улица „Черни връх“, ж.к. „Младост“ и ремонтирания парк „Радост“ в Свищов. Те бяха включени в съвместен проект за благоустрояване на градската жизнена среда, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, припомнят за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Община Свищов. Официалната церемония ще се проведе утре, на 8 ноември, от 11.30 часа на улица „Патриарх Евтимий” № 68. Преди нея, на пресконференция в местната администрация, ще бъдат отчетени и резултатите от направено.Поканени за участие са всички жители на града.

„Фокус“ припомня, че проектът, на стойност малко над 5 млн. лв., включваше изпълнение на дейности за подобряване и реновиране на градската среда  на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в град Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“  и парк „Радост“. Проектът за ул. „Черни връх“/ ж.к. „Младост“ обхваща междублокови пространства с обща площ от 53 990 кв. м., обвързани в единна система чрез реконструкция на улична мрежа с обща площ 28 005 кв. м. и обособени в четири подобекта. На територията на парк „Радост“ бяха обособени нови зони за отдих на открито, за игри, за спорт, за развлечения и социални контакти.

Началото на проекта бе поставено на 18 ноември 2016 година, а официалният край е на 18 ноември 2018 година.

Луиза ТРАНЧЕВА