Откриха завишено съдържание на уран в питейната вода в района на Велинград /ОБЗОР/

Велинград. В няколко водоснабдителни зони във Велинград е констатирано завишение по показател естествен уран от 1,5 до два пъти над нормата, каза д-р Румен Атанасов, началник отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ-Пазарджик. Водните проби са взети от зона – Грашево, махала Мечо корито, зона – Св. Петка, Юндола, Пашово, зона – част от кв. Чепино и малка част от кв. Лъжене на гр. Велинград. Д-р Атанасов обясни, че след тези резултати започва изключване на водоизточниците, които са с наднормени стойности в самия град Велинград и търсене на алтернативно водоснабдяване за останалите части. „Става дума за завишено съдържание на уран в питейната вода. Алтернативното водоснабдяване трябва да се осигури от самото водоснабдително дружество“, коментира д-р Атанасов. Спирането на водата в трите зони във Велинтрад, където бе установено завишено съдържание на уран не е тотално, а само за питейни нужди. Водата не трябва да се ползва за пиене и то временно, докато се изясни от къде се е получило замърсяването. „Най-вероятно е природно замърсяване. Освен това трябва да бъдат потвърдени резултатите. Трябва да бъдем абсолютно сигурни и за това ще бъдат изпратени водни проби и в друга лаборатория“, обясни д-р Атанасов. Той допълни, че получените сега резултати са от анализи, направени по заявка на самото водоснабдително дружество във Велинград в лаборатория, която е извън рамките на здравната система. Определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели допустима концентрация на уран е 0,03 милиграма на литър. Директорът на РЗИ-Пазарджик разпореди предприемането на спешни действия от страна на доставчика на питейна вода за отстраняване на всякакъв възможен риск за здравето на населението. Разпоредено е на ВКТВ-Велинград незабавно спиране на водоползването за питейни нужди от проблемните водоизточници, осигуряването на достатъчни количество качествена питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 на МЗ и извършването на учестен мониторинг. В общинския център Велинград за сега няма проблем с питейната вода, защото пробите за естествен уран са в границите на нормата. Това каза кметът на Община Велинград д-р Костадин Коев. Той обясни, че проблем има с два водоизточника в селата Грашево и Света Петка. „За тях са взети проби, които са изпратени в две различни акредитирани лаборатории. РЗИ-Пазарджик също е взела проби. След 10 дни ще имаме резултат“, коментира д-р Коев. Той каза също, че водоизточниците, които снабдяват града с питейна вода нямат отклонения от нормите. „До края на работния ден двата малки участъка, където бяха констатирани отклонения ще бъдат водоснабдени от други източници, където няма отклонения от показателите“, допълни д-р Коев. Районна прокуратура – Велинград се самосезира и разпореди проверка за наличието на опасни вещества в питейната вода в района на община Велинград, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Пловдив. Прокуратурата се е самосезирала по публикации в медиите за наличието на уран в питейната вода в района на община Велинград и на част от кварталите в гр. Велинград. Възложена е проверка на РУ на МВР – Велинград и се извършва с оглед на данни за престъпление по чл. 352 от Наказателния кодекс – за замърсяване на почвата и подземните води, с което стават опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели. В хода на проверката ще бъдат назначени експертни справки, ще се изискат становища и информация от Министерството на здравеопазването, Районна здравна инспекция, Басейнова дирекция и „Водоснабдяване, Канализация и Териториален Водоинженеринг“ ЕООД – гр. Велинград за качеството и състоянието на питейната вода в региона на гр. Велинград, както и за причините за евентуалното й замърсяване. Срокът за приключване на проверката е 14 дни.