Отличен старт при записване на новоприетите студенти в Стопанска академия след обявяване на резултатите от първо класиране

Свищов. Стопанска академия „Димитър А. Ценов” обяви резултатите от проведеното първо класиране за Кандидатстудентска кампания 2018 и най-нетърпеливите новоприети студенти се записаха още в първия ден, съобщиха от висшето учебно заведение. Сред мотивите за избора на висше училище, новозаписаните свищовски студенти посочват високата оценка сред работодателите на възпитаниците на Стопанска академия, отличната репутация на дипломиралите се и перспективните възможности за кариерна реализация. Важни фактори за избора на свищовската Алма матер според студентите са още социално-ориентираните такси за обучение, ниската цена за издръжката на живот, възможностите за участие в международни проекти и стипендиантски програми, препоръките на родители и близки. Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2018/2019 година е по 15 специалности в ОКС „бакалавър”, в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (редовно и задочно) по държавна поръчка и в платена форма на обучение.

И през настоящата Кандидатстудентска кампания, в Стопанска академия се запазва тенденцията на по-голям интерес към задочната форма на обучение. Първият новозаписан задочен студент е Ина Лоринкова, избрала да се обучава в спец. „Маркетинг”. Квотата за задочно обучение по държавна поръчка е изпълнена на 100% още при първо класиране и за платено обучение в задочна форма са приети 80 души. Първи се записа Калоян Вълов, избрал спец. „Икономика на търговията”.

Първият записал се първокурсник в редовна форма е Александра Прокопиева, приета в спец. „Икономика на туризма”.  След първо класиране квотата за редовно обучение по държавна поръчка е изпълнена над 90%, като незаети места има само в няколко специалности.

Близо 100 кандидат-студенти не са класирани при първо класиране и те продължават да участват в следващите автоматично. Срокът за записване на приетите студенти от първо класиране е до 14.07.2018 г. включително. Работното време на Кандидатстудентския център за записване на новоприетите студенти при Стопанска академия през седмицата е от 08:00 до 17:00 ч., а в съботния ден – от 09:00 до 16:00 ч.

Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 16 юли 2018 г., а от трето класиране – на 23 юли 2018 г. До края на настоящата кандидатстудентска кампания в Свищов предстоят още три от предварително планираните месечни изпитни сесии – на 21 юли, 25 август и 8 септември (събота от 13:00 часа). Класиране за попълване на незаетите места ще бъде обявено (при необходимост) до 15 септември.

Приемът на документи за кандидатстване в Стопанска академия за обучение в ОКС „бакалавър” продължава. Освен с оценка от държавен зрелостен изпит и с полагане на конкурсен изпит в Свищов, желаещите могат да кандидатства още с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади. И през настоящата кампания голям броя от кандидат-студентите избират да участват в класирането със сертификат, получен от Националните ученически състезания, провеждани от Стопанска академия, което им дава право да бъдат приети в първата желана специалност и форма на обучение.

Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанска академия www.uni-svishtov.bg, където се публикува и актуална информация за възможностите за кандидатстване, специалност и форми на обучение, такси, срокове, необходими документи и др.