Отлична оценка за работата на съдилищата от Шуменски съдебен район даде административният ръководител на Апелативен съд – Варна 

Административният ръководител на Апелативен съд – Варна даде отлична оценка за работата съдилищата от Шуменски съдебен район, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Ванухи Аракелян, която бе гост на годишното отчетно събрание на ШОС и районните съдилища ,посочи, че за поредна година в Окръжен съд Шумен са наблюдава високо качество на правораздаването.  „Тук  се е работило изключително мобилизирано, с много високо качество, показвайки не просто експертност, не просто високи професионални, но и лични достойнства и като промер мога да посоча постигнати резултати – 99,8 изписани в едномесечен срок наказателни дела, 10% спад на отложените дела по граждански дела, един от най- високия процент на спазване на тримесечния срок, без нито едни отменен ход по същество, нито едно дело в неразумен срок“, заяви Ванухи Аракелян. Тя посочи, че Окръжен съд- Шумен заслужава да бъде поздравен и за изключително активната си дейност в областта на образователните, културните, социалните и обществените активности. „Колегите не просто се включват в проектите, зададени от Висшия съдебен съвет, но и имат собствени иницативи, което освен да бъде квалифицирано като специална социална чувствителност, обществена динамика и отношение към процесите няма как да бъде преценено по друг начин“, заяви Ванухи Аракелян. Тя открои разкриването на медиационен център и особено проекта за Гражданско наблюдение. „Трябва да си много смел и наистина да си сигурен, че искаш да чуеш и това, което не искаш, за да поканиш хора извън системата да извършват този мониторинг, този контрол и да ти разказват после какво са констатирали. Колегите от Окръжен съд Шумен приеха това предизвикателство“, заяви Ванухи Аракелян. 1128 дела са постъпили в Окръжен съд Шумен през 2018 г., от които 468 наказателни, посочи София Радославова, председател на Окръжен съд- Шумен. Приключените дела са 1063, а постановените съдебни актове са 1137, 1120 от които в едномесечен срок или 98.5%. Обжалваните актове са 207, като 118 от тях са потвърдени, 30 са изменени и само 16 са изцяло отменени. В Районен съд Нови пазар за изминалата година в съда са постъпили 2186 дела, разгледани са 2364 дела, а приключените дела са 2177. В Районен съд Велики Преслав са постъпили 1452 дела през 2018 г., разгледани са 1585 дела, а приключените са 1378. Средномесечният брой дела, разгледани от съдия в Окръжен съд Шумен през 2018 г. е в размер на 40,50 дела, в Районен съд Нови пазар – 49,25 дела, а в Районен съд- Велики Преслав- 64,69 дела.

Ивелина ИВАНОВА