Отмениха изцяло присъдите на братята Илия и Станчо Слачеви, известни като Червеите

Велико Търново. Апелативният съд отмени изцяло присъдите на двамата близнаци от Павликени  – Илия и Станчо Славчеви. Братята са известни като Червеите. Те бяха осъдени за това, че през януари 2016 година откриха стрелба в офис в центъра на Велико Търново, докато извършват обир. Помещението се ползва от Айдън Хюсеинов, Карамфил Бижев и Альоша Атев. Магистратите връщат делото на Окръжния съд за ново разглеждане от друг състав, съобщиха от пресцентъра на съда.

С присъдата на Окръжен съд подсъдимият Илия бе признат за виновен в това, че на 18.01.2016 г. отнел като извършител сумата от 250 лева от владението на Карамфил Бижев от гр. Велико Търново, като след заварване на мястото на престъплението, за да запази владението на откраднатите вещи, възпроизвел изстрели с пистолет срещу Карамфил, Айдън и Альоша. Деянието е придружено с опит за убийството на Карамфил. Наложено му бе наказание от 7 години лишаване от свобода при строг режим.  Той е осъден и да заплати на Карамфил Бижев сумата от 10 000 лева като обезщетение за неимуществени вреди и сумата от 250 лева имуществени вреди, които гражданският ищец е претърпял в резултат на престъплението, ведно със законната лихва. Съдът отхвърли предявения от ранения иск за разликата на уважения размер до предявения от 200 000 лева, а също така и отхвърли изцяло предявения от Альоша Атев граждански иск за сумата от 20 000 лева като неоснователни и недоказани.

Брат му Станчо получи 4 години строг затвор за опита за кражба при условията на опасен рецидив.

Срещу присъдата са подадени въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново и въззивни жалби от защитниците на подсъдимите, както и от частните обвинители и граждански ищци, на основание на които в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 18/2019 г..

Съставът на въззивния съд намира, че са налице съществени процесуални нарушения, допуснати от първоинстанционния съд – липса на произнасяне на ВТОС с диспозитива на присъдата по част от повдигнатото с обвинителния акт обвинение срещу Илия и по част от предявените и приети за разглеждане граждански искове от Карамфил както и наличие на противоречия между диспозитива и мотивите на присъдата, както в наказателната, така и на гражданската част.

Същите са довели до ограничаване на процесуалните права на прокурора, на двамата подсъдими, на частния обвинител и гражданските ищци, смятат магистратите.

Въззивният съд посочва в мотивите си, че във всички случаи съдът е длъжен да се произнесе с присъдата по целия обем на повдигнатото обвинение и на предявените и приети за разглеждане граждански искове.

Решението не подлежи на обжалване и протест.