Отчет за изпълнението на бюджета на Община Благоевград ще бъде гласуван по време на редовното заседание на общинския съвет

Благоевград. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Благоевград ще бъде гласуван по време на редовното заседание на общинския съвет от 09.30 часа в зала „22 септември“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Освен това местните парламентаристи ще разгледат изпълнението на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2018 година. По време на заседанието ще бъде гласуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Благоевград. В предварителния дневен ред на сесията са включени общо 27 точки, сред които предложение за откриване на бюджетно звено към Община Благоевград, финансирано със собствени приходи; предложение за сформиране на първа възрастова група в общинските детски градини на Община Благоевград за учебната 2019/2020 година, с по-голям брой деца от определения максимален брой в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и други.

Ливия НИНОВА