Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Велико Търново  за 2018 година ще приемат общинските съветници по време на днешното си заседание

Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново. Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Велико Търново  за 2018 година ще приемат общинските съветници по време на днешното си заседание, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Те ще утвърдят и промените по бюджета и ще приемат бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Общински съвет ще приеме отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година и отчет – анализ по дейностите на Община Велико Търново относно подкрепата за личностно развитие за децата и учениците. Съветниците ще гласуват намаляване капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания II и увеличаване на капацитета на Дневен център за стари хора, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за възрастни и лица с увреждания над 18 години, както и увеличаване на капацитета на Дом за стари хора „Венета Ботева“. В дневния ред на днешното заседание са включени общо 27 точки. Сесията на Общински съвет – Велико Търново започва в 9.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново.

Надежда КРЪСТЕВА