От края на месец февруари Службата за съвети в земеделието във Велико Търново стартира провеждането на изнесени приемни в областта

Велико Търново. От края на месец февруари Служба за съвети в земеделието във Велико Търново стартира провеждането на изнесени приемни на територията на областта. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Деян Данчев, ръководител на Териториалния областен офис на НССЗ. Той отбеляза, че са планирани общо 42 такива събития, като първите ще са в общинските центрове на областта, а след това ще се проведат и в малките населени места, където има по-голям брой земеделски стопани. Областната служба за съвети в земеделието и през тази година ще продължи практиката си за провеждане на информационни срещи. Темите са подбрани по желание на земеделските стопани. Те са свързани с овощарството, пчеларството, реализацията на селскостопанската продукция и зеленчукопроизводството. „Очакваме да има един значителен брой зеленчукопроизводители, които кандидатстват по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Голяма част от тях попадат в категорията на малките стопанства“, посочи Деян Дончев. Той подчерта, че Областната служба за съвети в земеделието ще продължи да съдейства за подпомагане изпълнението на вече одобрените бизнес планове през различни предходни приеми, чрез предоставяне на съвети и консултации и посещения на място в стопанството. „Изпълнението е важно от тази гледна точка, за да могат да се усвоят ефективно средствата, които се предоставят по дадената мярка“, посочи Деян Дончев.

Надежда КРЪСТЕВА