От началото на годината във Видинска област са сключени 3191 еднодневни договори с 52-ма земеделски стопани

От началото на годината от  видинската дирекция „Инспекция по труда“  са  предоставени 3191  образци на еднодневни договори на 52  земеделски стопани. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от инсекцията. За същия период на 2018 г. те са били 2307  на 48 земеделски стопани. Най-много еднодневни договори се предоставят за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от грозде. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които могат да демонстрират на земеделските стопани как да използват системата за заявяване на образци на еднодневни договори, която дава възможност това да става по електронен път и по всяко време, включително в извънработното за администрацията. Системата има функционалности, които облекчават съществено администрирането на процеса по предоставяне на еднодневните договори, като директно генериране на данни на веднъж вече наети лица, калкулатор за дължими осигурителни вноски и данъци за сметка на лицата и съответно за размера на надницата, която следва да бъде заплатена след удържането им на лицата.

Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда, така наречените  еднодневни трудови договори, са един от начините за наемане на работната ръка, които имат своите предимства и за работещите, и за земеделските стопани. Наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Земеделските стопани са освободени от задължението да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

Анна ЛОЗАНОВА