От началото на учебната година в Регионално управление на образованието са постъпили 102 уведомления за пътувания на деца и ученици

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Кюстендил. От началото на учебната година в Регионално управление на образованието са постъпили 102 уведомления за пътувания на деца и ученици. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Регионално управление на образованието – Кюстендил. Този вид пътувания се организират от страна на директорите на училища и детски градини в област Кюстендил, както и от Центъра за подкрепа на личностното развитие. Това става съгласно изискванията, посочени в наредбата за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм,  наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование , както и съгласно Закона за туризма. С цел оперативност в работа на РУО – Кюстендил и извършване на проверка на комплекта документи от директорите от експертите е определен срок за представянето им, не по-късно от 14 дни преди провеждане на организирания отдих и туризъм. Комплектът документи се представя в един екземпляр в РУО – Кюстендил. За всяко пътуване РУО – Кюстендил уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за упражняване на контрол по съответните компетентности. От началото на учебната година до настоящия момент, експертите в РУО са разгледали 102 броя пътувания на деца и ученици. За всяко пътуване експертът изготвя становище относно спазване на изискванията в изпълнение на съответните наредби.

Венцеслав ИЛЧЕВ