От ноември започва прием на заявления от потенциални потребители на здравни и социални услуги по проекта на Община град Добрич „Подкрепа в дома“

Снимка: Община град Добрич

Добрич. От 11 ноември започва прием на заявления от потенциални потребители на здравни и социални услуги по проекта на Община град Добрич „Подкрепа в дома“, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Услугите ще се предоставят 1 януари 2020 г. Общината организира информационна среща за представяне на целите и дейностите по този проект. Потенциални потребители са възрастни хора над 65 години, които са в невъзможност от самообслужване, а също и лица с увреждания. Идеята е всички те да бъдат стимулирани и подкрепени, за да бъде преодоляна тяхната социална изолация. Потенциални потребители могат да бъдат лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, които се нуждаят от краткосрочно наблюдение и здравни грижи, лица с хронични заболявания, лица, притежаващи експертно решение на ТЕЛК и разбира се лица над 65 години. Услугата „Патронажна грижа“ ще обхване 158 потребители. Насочването за ползване на услугата ще се осъществява от общопрактикуващ лекар, специалисти от извънболничната и болничната медицинска помощ.  „Патронажната грижа“ ще се предоставя пряко в дома на потребителите – самостоятелно или комбинирано в рамките на до два часа на ден за срок от една година, считано от месец януари 2020-та. Услугата ще започне с изготвяне на индивидуална оценка от здравни или социални потребности, или това ще бъде комбинирано. В случай на спешна необходимост услугите започват да се предоставят от момента на подаване на заявлението-декларация. Здравно-социалните услуги ще бъдат интегрирани. По утвърдена процедура ще бъде извършен подбор на персонал, който притежава необходимата квалификация. Ще бъде назначен екип за предоставяне на здравно-социалната услуга, съответно медицинска сестра и социален работник. Те ще изготвят графици за посещения в домовете на потребителите, план-графици за самите дейности, ще направят също и индивидуална оценка, както и цялата необходима документация. Управлението на услугата „Патронажна грижа“ и приемът на документи ще се извършват в сградата на общинската администрация в стая 702. Офисът ще бъде ремонтиран, обзаведен и оборудван, съгласно заложените в проекта активи.

 

Жулиета НИКОЛОВА