От РИК-Варна напомнят сроковете за заявяване на желание за гласуване извън страната и за вписване в списъците по настоящ адрес

До 30 април е срокът, в който избирателите от Трети изборен Район – Варна могат да заявяват желание за гласуване извън страната, напомнят от Районната избирателна комисия(РИК). Това се посочва в съобщение, публикувано на страницата на РИК-Варна. До 11 май желаещите да упражнят вота си за Европейски парламент в морския град имат срок да се впишат в избирателните списъци по настоящ адрес. До същата дата тече и срокът за заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия. Тази събота Районната избирателна комисия във Варна определи за свое седалище и адрес за кореспонденция сградата на Областна администрация на улица ”Преслав” № 26. Работното време на РИК – Варна ще е от 9 до 17 часа всеки ден, за срока на правомощията й. На заседанието си на 6 април комисията е определила секретаря Мария Тодорова да отговаря за маркирането на печатите за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май. С оглед подпомагане дейността на РИК при произвеждане на вота са определени и двама специалисти – експерти.  Това са Камелия Драгнева и Хюлия Шакирова.