От служители на отдел „Медицински дейности” – Варна са направени общо 30 инспекции за периода от втори до девети март

 

От служители на отдел “Медицински дейности” са направени общо 30 инспекции за периода от втори до девети март.  Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от пресцентъра на РЗИ – Варна. От тях 8 в аптеки, 1 – в дрогерия; 2 в ЛЗБП по жалби; 18 – в ЛЗИБП и 1 в ЛЗБП по Методиката за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ от МЗ. Извършена е 1 нова регистрация в Регистъра на ЛЗИБП и хосписите. Издадено е 1 становище за недостатъчност. Работи се по статистическата отчетност в областта на здравеопазването за отчетната 2016 г. на лечебните заведения, училища и др. от Област Варна. За периода от втори до девети март на територията на регион Варна от служители на отдел ПЕК са извършени 171 проверки: в Амбулатории за първична медицинска помощ – 12 проверки, Амбулатории за първична специализирана помощ – 29 , в Амбулатории за дентална помощ – 33, в Диагностично-консултативни центрове – 20, в Медицински център – 34 проверки, в Медико-техническиа лаборатории –5, в Медико-диагностични лаборатории – 1, в болнични заведения – 16 проверки, в хосписи – 1, в детски ясли – 1 проверка, Детски градини – 12 проверки, училища – 1 проверка, в обекти на фирми за Дезинфекция, дезинсекция и дератизация – 6 проверки.  Служителите в отдел „Медицинска паразитология”са извършили 24 проверки, от които в: детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ – 6, в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания – 2, в амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитната дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методична помощ – 16. Няма наложени административни санкции.

Петко ПЕТКОВ