От учебната 2017/2018 г. ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще обучава  студенти по две нови специалности – „Български език и гръцки език“ и „Български език и турски език“

Благоевград. От учебната 2017/2018 г. ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще обучава  студенти по две нови специалности – „Български език и гръцки език“ и „Български език и турски език“. От същата учебна година се възстановява приемът по специалностите „Физика“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Педагогика на обучението по физика и математика“. Това съобщиха от пресцентъра на ЮЗУ „Неофит Рилски“. През новата учебна година университетът ще обучава студенти по 77 образователни програми в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по 3 програми в ОКС „Магистър“ след придобито средно образование. Кандидатстудентските изпити в Югозападния университет стартираха на 1 февруари. Писмените конкурсни изпити в университета ще се проведат през месеците март, април и юни. Всеки работен петък до 16 юни и всеки ден от 19 юни до 5 юли 2017 г., кандидат-студентите могат да се явят на електронни изпити по български език, история на България, география на България, биология и по английски език. Необходимо е да представят заявление по образец и квитанция за платена такса за конкурсен изпит. Заплащането на таксите става в деня на изпита до 60 минути преди неговото начало.Писмените конкурсни изпити в университета ще се проведат през месеците март, април и юни. Срокът за подаване на заявление за писмено изпитване (тестова форма) за кандидатстудентската сесия през месец март е от 13.03.2017 г. до 23.03.2017 г. Изпитите по български език, история на България, география на България, биология и английски език ще се проведат на 25 март (събота) от 9.00 и от 13.00 часа. На същата дата кандидат-студентите могат да се явят на практически изпит по вид спорт и на практически изпит по рисуване, които са с начален час 8.00. На 25 март 2017 г. от 13.00 часа ще се проведе практическият изпит по музика за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“, „Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)“ и  „Електронни технологии в музиката“. Практическият комплексен изпит по физическа подготовка ще се проведе на 26 март 2017 г. от 8.00 часа. На 1-ви и 2-ри април на Бъндеришка поляна ще се състои практическият изпит по ски. Кандидат-студентите, желаещи да се обучават в Югозападния университет, могат да се явят на изпит и през месец април, като срокът за подаване на заявление за писмено изпитване е от 10.04.2017 до 20.04.2017 г. Срокът за подаване на заявление за писмено изпитване (тест) през месец юни е от 25.05.2017 г. до 05.06.2017 г. Подробна информация и пълния график за кандидатстудентските изпити можете да откриете на официалния сайт на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – www.swu.bg или на тел. 073 588 546.