От 1 март започва нова сесия за кандидатстване с културни проекти за финансова помощ от Общината

Бургас. От 1 март стартира първата сесия за 2019 година за кандидатстване съгласно „Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Културни организации и артисти на свободна практика от община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

През изминалата 2018 година бяха подадени 31 предложения, 17 от тях получиха финансовата подкрепа на Община Бургас.

* Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване, се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет – Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани от вносителя.

Периодът за подаване на документи е от 1 до 31 март 2019 година.

Правилника и всички необходими документи можете да намерите тук:

https://www.burgas.bg/bg/info/index/1414