От 1,5 до два пъти над нормата е констатираното завишение на уран във водата на Велинград

Пазарджик.  В няколко водоснабдителни зони във Велинград е констатирано завишение по показател естестен уран от 1,5 до два пъти над нормата, каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик д-р Румен Атанасов, началник отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ-Пазарджик. Той обясни, че след тези резултати започва изключване на водоизточниците, които са с наднормени стойности в самия град Велинград и търсене на алтернативно водоснабдяване за останалите части. „Става дума за завишено съдържание на уран в питейната вода. Алтернативното водоснабдяване трябва да се осигури от самото водоснабдително дружество“, коментира д-р Атанасов. Определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели допустима концентрация на уран е 0,03 милиграма на литър.

Ваня НИКОЛОВА