От 18 март Областна дирекции „Земеделие“ започва приемът на заявления от животновъди за хуманно отношение към птици и свине

От 18 март в Областна дирекции „Земеделие“ започва прием на заявления за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, съобщиха от дирекцията.  Документи за държавна помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 29 март. Изплащането на държавната помощ ще започне от 15 април. Размерът на финансовата подкрепа за настоящата година е 34 560 000 лв. Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки, родители от кокошия вид, бройлери един оборот, пуйки за угояване, гъски и патици. Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине-майки по схемата за хуманно отношение към свинете е също от 18 до 29 март. Помощта за отглеждане на прасета за угояване се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата.