Офелия Димова, Община Кюстендил: 45 мероприятия са включени в годишния спортен календар на Община Кюстендил

 

Офелия Димова, старши експерт „Спорт” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Димова, по традиция Община Кюстендил отделя средства за финансирането на спортни прояви през годината, определени ли са вече събитията и за настоящата година?

Офелия Димова: Да, вече е изготвен и утвърден годишният спортен календар. Той е публикуван на сайта на общината. Нашата основна цел е този календар да предложи на жителите на общината разнообразни спортни мероприятия. В него участват с мероприятия доста спортни клубове, регистрирани на територията на Кюстендилска община и мога да кажа, че той е много разнообразен, а тази година имаме и нови спортни прояви.

Фокус: Какъв е броят на спортните събития, които са включени и ще бъдат финансирани?

Офелия Димова: Общо като мероприятия са 45 и те са разпределени по различните месеци в годината. Някои от тях са традиционни и се провеждат в определен период от годината. Това са турнири, първенства от регионално, национално и международно участие.

Фокус: Кои са новите спортни прояви?

Офелия Димова: Едно от новите спортни мероприятия е първенство по спортен бридж, имаме аеробик маратон, но остават и традиционни първенства каквото е рали „Осогово”. То ежегодно предизвиква голям интерес в региона. Остава и международният турнир по батут и турнирът по художествена гимнастика „Кюстендилска пролет”. Миналата година голям успех пожъна и лекоатлетическото състезание „Децата на Кюстендил”, но много деца не можаха да се запишат и да участват. Тази година то отново ще се проведе и ще бъде за повече участници. Ново мероприятие е планинско колоездене. Самото то не е ново за града, но вече се финансира от страна на Община Кюстендил, а това показва, че Общината се грижи за развитието на различните видове спорт. Както казаха спортният календар е разнообразен и за всекиго има по нещо, а в някои от мероприятията могат да се включат и масови участници. Да не пропусна и състезанието с дронове, което ежегодно се организира от Обединен детски комплекс – Кюстендил.

Фокус: Госпожо Димова, как става включването на спортните събития в този календар, на база на какво?

Офелия Димова: Включват се традиционни събития, проведени от даден спортен клуб и имащи интерес към тях. Всеки спортен клуб може да подаде докладна записка в Общината, с която иска определеното спортно събитие да бъде включено в годишния календар. В тази докладна се записва и необходимата сума, която спортният клуб иска да бъде отпусната за финансиране на мероприятието. Тези предложения се събират до определен срок, след което комисия от експерти ги разглежда, съобразява се с определения годишен бюджет и излиза с решение. Отпусканите суми са различни и са съобразени с вида на състезанието, но мога да кажа, че се стараем да подпомагаме всички максимално.

Венцеслав ИЛЧЕВ