Официална церемония по откриване на изцяло обновената детска градина „Буратино“ ще се проведе в Смолян

Снимка: Община Смолян

От 10.00 часа днес до входа на Детска градина „Буратино“,  ул. Училищна №7, в Смолян,  ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ по проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Това съобщиха от пресцентъра на община Смолян. Церемонията ще представи изпълнените строителни дейности, постигнатите резултати и изцяло реновираната ДГ „Буратино“.