Още една година ще се предоставят три социални  услуги в населените места на Белоградчишка община

Радио "Фокус" - Видин

Още една година ще се предоставят три социални  услуги в населените места на Белоградчишка община, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Дирекция „Социално подпомагане“. Три са социалните услуги –  „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“,  които са осигурени до края на 2018 година.  70 са жителите на общината, на които ще бъдат предоставяни тези социални услуги. 198 564 лв. е сумата, която ще бъде предоставена през тази година след допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане за продължаване предоставянето на социалните услуги.  Предоставянето на трите социални услуги е осигурено до края на 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 13 лични асистенти ще полагат грижи за  31 потребители, 4 социални асистенти ще помагат на 14 потребители, а 9 домашни помощници ще обгрижват 30 потребители.

Анна ЛОЗАНОВА