Парламентът прие промени в Закона за ограничаване изменението на климата на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за ограничаване изменението на климата на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ законопроекта гласуваха 93 народни представители, „против“ -3 и „въздържали се“ – 48Текстовете на законопроекта предвиждат министърът на икономиката да издава наредба. Тя трябва да се съгласува с министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и министъра на енергетиката.

С нея се определят условията и редът за предоставяне на помощ за предприятия в сектори и подсектори, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии на парникови газове, свързани със схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, в цената на електрическата енергия.

Схемата за предоставяне на помощ по наредбата по ал. 1 се прилага за периода от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2020 г., като помощ се предоставя за всеки ценови период. Годишната помощ е осигурена от приходите, генерирани от продажбата чрез търг на квоти за емисии на парникови газове за инсталации. Размерът й се определя с наредбата в рамките на регулаторната процедура за ценообразуване в електроенергетиката при спазване на изискването за минимално въздействие върху останалите сектори, които не са изложени на риск от „изтичане на въглерод”.
Деница КИТАНОВА