Парламентът ратифицира законопроект на Споразумението между България и Организация за икономическо сътрудничество

Парламентът ратифицира Споразумението между България и Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), предаде репортер на Агенция „Фокус“ Споразумението е подписано на 10 декември 2018 г. в София и на 14 декември 2018 г. в Париж. Правителството ни е създало Междуведомствен координационен механизъм по кандидатурата ни за членство в организацията. Дейностите, които ОИСР ще извърши в полза на България съгласно проекта за споразумение, са на стойност 230 000 евро. Ще се финансират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.