Парламентът ще реши дали младите земеделски стопани да получават подпомагане след първите 5 години от създаването на стопанството си

Парламентът ще разгледа промени в Закона за подпомагане на земеделските производители на второ четене. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. В сега действащото законодателство стопаните имат право да кандидатстват за подпомагане по Схемата за млади земеделски стопани през първите пет години от създаването на стопанството си. Предложените промени дават възможност те да получават подпомагане и след този период. Народното събрание ще разгледа и промени в Закона за здравето. Промените са внесени от ПГ на „Обединени патриоти“ и ще бъдат подложени на второ гласуване. На вниманието на депутатите се поставя и ратифицирането на актовете на 24-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз.