Пенка Игнатова, Дирекция „Образование“: Община Велико Търново не разграничава училищата на общински, частни и държавни, а работи за развитието на всички

Община Велико Търново не разграничава училищата на общински, държавни и частни, а работи еднакво за развитието на всички образователни институции. Освен това през настоящата година на територията на цялата Великотърновска област се отчита ръст с над 15 % на новоназначените млади учители.  Това обобщи в предаването „Царевград Търнов – славата и величието на България“на Радио „Фокус“ Пенка Игнатова, директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в местната администрация. Прочетете повече за положителната статистика в пълния текст на интервюто.

Фокус: Г-жо Игнатова, дали младите учители от Великотърновска област оцениха изненадата, която подготвихте съвместно с Регионалното управление на образованието за Деня на народните будители – 1-ви ноември?

Пенка Игнатова: Първо искам да кажа, че това беше и изненада, но и не съвсем, защото за втора поредна година кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов домакинства приемането и подкрепата на младите учители, които за първи път прекрачват прага на образователните институции в образователната система на област Велико Търново. 93-ма млади учители бяха приети през тази година. Ръстът спрямо миналата година е с повече от 15 %.  Всички те са млади, изпълнени с нови идеи и предложения, готови да раздават знания, любов и доброта. Най-много са новоназначените учители в целодневна организация – 24, седем са учителите по изобразително изкуство, шест – по английски език, пет по математика и за всички останали специалности има назначени по един, двама или трима. Това е броят за цялата област, а за Великотърновска община те са 74 в училищата и 19 в детските градини.

Фокус: Вие изброихте специалностите, към които има най-голям интерес, на какво го отдавате – дали в целодневна форма на обучение има по-голяма нужда от кадри или младите хора сами се насочват към нея?

Пенка Игнатова: Не толкова да се насочват, защото младите хора кандидатстват и постъпват на обявени места. Това е във връзка и с промените по Наредбата за приобщаващото образование, и във връзка с обхвата на децата, във връзка с целодневната организация на учебния ден и най-вече в осъзнаването и това, че директорите на образователните институции смятат, че това е правилният път. Те са на ясно, че учениците до седми клас трябва да бъдат обхванати, обгрижени в училищата на целодневна организация. Трябва да се създадат условия и затова има обявени толкова свободни места. В момента в проект е Наредбата за приобщаващото образование. Ние, образователната система във Велико Търново, изпреварваме промените, които се налагат с нея и всички директори не чакат декрет, за да назначават учители за целодневна организация, а назначават предварително, стига да имат възможност за обезпечаване на целодневната организация. Тези, които работят на една смяна, там е по-лесно. По-трудно е с училищата, които работят на две смени.

Фокус: Казахте, че младите училите във Великотърновска община са 74. Какво е положението в останалите общини от областта?

Пенка Игнатова: Има много млади учители и в Горна Оряховица. Това зависи и от големината на общината. Там, където има повече образователни институции и назначенията са повече. Повече образователни институции – по-голяма нужда от млади хора. Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш. Във всички общини има назначения според необходимостта. В община Велико Търново нямаме нередовни учители, но виждам, че в някои общини има все още такива, които не са завършили, но и това ще се случи.

Фокус: А кое е училището от Великотърновска община, което е първенец по новоназначени млади учители?

Пенка Игнатова: Може би ОУ „Бачо Киро“. Там имаме шестима млади учители, които са назначени през тази година. В СУ „Емилиян Станев“ те са петима, в СУ „Вела Благоева“ – четирима. В СУ „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица са девет.

Фокус: Нека уточним, каква е дефиницията за млад учител?

Пенка Игнатова: Това са хора, които за пръв път прекрачват прага на училище или детска градина. Не може да се каже, че те идват от университетската скамейка. Това са хора без професионален опит като педагози.

Фокус: Споменахте и детските градини, каква е обстановката там, има ли много млади учители?

Пенка Игнатова: Да, 19 учители никак не са малко. В детските градини процесът е непрекъснат. Само за община Велико Търново имаме 15 учители, които са непрекъснато по заместване. Има учители, които се пенсионират. Не може да се каже, че го правят на учебна година. Знаете, че правото си е тяхно. Когато решат те подават заявления и се търсят нови хора за техните места. Това, което мога да кажа със задоволство, е че информацията от Великотърновския университет е, че тази година има изключително голям интерес към специалността „Предучилищна педагогика“.

Фокус: Какво още планира Община Велико Търново за привличането на повече млади кадри в образователната система?

Пенка Игнатова: Това, което прави Община Велико Търново е да оказва подкрепа на всички. При нас, на първо място, не се прави разграничаване на общински, държавни и частни училища. Всички са образователни институции, в които се обучават нашите деца. Работи се в посока материална база, за подкрепа на педагогическите екипи. И младите хора трябва да знаят, че в лицето на Регионалното управление на образованието, в лицето на директорите на образователните институции и кмета на Община Велико Търново имат подкрепа и подадена ръка, която могат да поемат.

Луиза ТРАНЧЕВА