Пенка Игнатова, директор Дирекция „Образование“: Общините са тези, които са основно ангажирани със задържането на учениците в училище

снимка: pixabay.com

Общините са тези, които са основно ангажирани със задържането на учениците в училище. Това е и причината да се изготвят различни стратегии за предотвратяване отпадането им от образователната система. Повече за начините за избягване на подобни случаи, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с Пенка Игнатова, директор Дирекция „Образование , младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново.

 

Фокус: Г-жо Игнатова , проведени ли са регулярните срещи с директорите на учебните заведения във Великотърновска община и каква е готовността им за стартиралия вече отоплителен сезон?

Пенка Игнатова: За готовност за зимата е малко късно да говорим. Тази дейност беше извършена още в началото на месец октомври. Проведохме няколко срещи с директорите на образователните институции – детски градини и училища. На територията на община Велико Търново готовността за зимния сезон, по отношение на отопление и горива, е добра. В град Велико Търново всички училища и детски градини, с малки изключения,  са на газ. В момента необезпечени са ПМГ „Васил Друмев“, поради това, че там текат строително – ремонтни дейности. В детските градини и училищата, извън Велико Търново, проблемът с обезпечеността е на лице. Всички училища и детски градини са с алтернативни видове горива, с изключение сградата на Спортно училище , което е към Топлофикация.

Фокус: Създадени ли са условия за нормалното протичане на образователния процес в ПМГ?

Пенка Игнатова: Да, разбира се. Учениците са преместени в Професионална гимназия по строителство, геодезия и архитектура „Ангел Попов“. Между двамата директори има сключен договор за съвместна работа. Учениците влизат от отделни входове. Няма проблем с отоплението. Учебният процес протича в среда, която отговаря на всички законови условия. Надяваме се, че до края на финансовата година, на 2017 , ще приключат ремонтните дейности на паровата инсталация и учениците ще могат да се върнат в училище. А ремонтите работи, които са извън сградата, могат да продължат до края на допустимия срок, което е краят на януари, 2018 година.

Фокус:  Това планирани ремонти ли са?

Пенка Игнатова: Да, това са планирани ремонти. Такива текат в ПМГ „Васил Друмев“ и ОУ „Патриарх Евтимий“. Предстоят, по тази програма „Енергийна ефективност“ в Средно училище „Емилиян Станев“ , ОУ „Петко Рачев Славейков“ и ОУ „Неофит Рилски“ – град Килифарево, които ще стартират през следващата календарна година. Ремонтите  обхващат саниране, подмяна на дограма и отоплителна инсталация. Проектите вече са одобрени, изпълнителите са избрани, изчакваме единствено осигуряване на самото финансиране.

Фокус: Споменахте бюджетната година, рано ли е да говорим за това какви ще са бюджетите на училищата, започнаха ли обсъжданията?

Пенка Игнатова: Обсъжданията по предстоящия бюджет за 2018 година вече започнаха.  Имаме готовност и за работата по него, по отношение на държавната и общинска отговорност, но все още не са официално получени цифровите стойности, за да можем да ги разпределяме. За сега работим по-скоро в проектобюджета, в частта общинска отговорност. Предстоят обучения на общинските експерти за подготовката на бюджет 2018 и тогава ще дадем повече информация. За сега работим върху приключване и анализиране на 2017 година. Приключихме с промяната в увеличението на заплатите от 1-ви септември тази година.

Фокус: Още преди началото на настоящата учебна година се заговори много активно за проблема с отпадащите от образователната система ученици. Това е проблем в цялата страна. Вие няколкократно провеждахте теми по този въпрос. Имате ли някакъв план за действие, изготвена стратегия? Как общината участва в този процес?

Пенка Игнатова: Основният ангажимент, по принцип, е на Общините, тъй като осигуряването на задължително обучение до 16 години е тяхно задължение. Така, че наша основна работа са обхвата, задържането и предотвратяването отпадането на учениците. Но за община Велико Търново смело мога да кажа, че по-скоро стои въпросът за напускане на учениците и излизането им зад граница, а не толкова за отпадане и необхват на ученици. Акцията, която направихме в началото на учебната година, при която екипи обикаляха рискови семейства, чиито деца могат да отпаднат от системата, показа и точно тази наша констатация. Работим по механизма за обхват и задържане на учениците. Това е не само кампанийна идея, а и продължителна стратегия. Така ще бъде и за напред. Да, имаме стратегия, имаме изработен план. Работата е много съвместна с директорите на учебните заведения. Отново казвам екипната работа в община Велико Търново дава и своите резултати. Изключение са отпадналите ученици при нас. За 7 – 8 хиляди ученици, ние имаме само 2 случая на отпадане. Това е един минимален процент на необхванати деца, които върнахме в училище. Искам да подчертая и , че техните родители са били приходящи , тоест те са с постоянен и настоящ адрес. Но процентът на тези , които са зад граница, в списъка, а не в училище , не е малък

Фокус: Това е проблем, който няма как Общината да реши.

Пенка Игнатова: Точно така и за съжаление това е тенденция за излизане и връщане, а това затруднява и работата на директорите, тъй като финансирането е свързано и с определени дати. На 1-ви декември учениците трябва да са в училище, ако ги няма, те нямат обезпечено финансиране за следващия бюджетен период или следващата финансова година. И това затруднява , ако те се върнат след тази датата, директорите са задължени да ги приемат, но няма финансиране за тях. Въпреки всичко, както вече споменахме, този процес няма как да бъда регулиран. Това е нарушаване на устойчивостта, защото един директор не може да си подреди нещата така, както иска. Всичко е свързано с броя на учениците. Но от следващата финансова година има промяна и в начините на финансиране. Промяната по отношение на делегирания бюджет се изразява в това, че ще се отпускат средства и бюджета ще се сформира, освен на база брой ученици, включени като компонент и паралелки и брой институции. Това се прави с цел подпомагане на училищата, които имат по-нисък брой ученици.

Фокус: Това е държавен закон, не общинска наредба, нали така?

Пенка Игнатова: Общинската наредба за прием в първи клас, с малки забележки от Прокуратурата и с корекциите, които нанесоха експертите от Министерство на образованието, ще бъде приета през следващия месец на редовната сесия на Великотърновския общински съвет.

Фокус: Има ли някакви сериозни изменения, спрямо тази година?

Пенка Игнатова: Не, измененията се отнасят по-скоро по отношение на живеенето по постоянен и настоящ адрес. На този етап се използваше само настоящия адрес, близост по отношение на него , сега се добавя и постоянния. Тоест родителите имат право да изберат кой от двата е по-изгоден за тях. Правото на родителите на кандидатстват в друг район не отпада, то остава. Той може да кандидатства там , където желае, но ще бъде подреден по критериите, на които отговоря.

Луиза ТРАНЧЕВА