Пенка Нанева, РУО – Пазарджик: Чрез обединените училища повече деца ще имат възможност за по-лесен достъп до образование

снимка: ИА "Фокус"

В област Пазарджик бяха утвърдени четири обединени училища, като две от тях се намират в труднодостъпни села в община Велинград. Радио „Фокус“ – Пазарджик разговаря с Пенка Нанева, старши експерт в Регионалното управление на образованието, за идеята на обединените училища и възможностите, които дават на учениците.

 

Фокус: Госпожо Нанева, колко са утвърдените обединени училища в област Пазарджик и кога ще започнат да функционират като такива?

Пенка Нанева: Със своя заповед образователният министър Красимир Велчев утвърди четири обединени училища в област Пазарджик. Две от училищата са в община Велинград. Това са Основно училище „Васил Левски” в село Кръстава и Основно училище „Иван Вазов” в село Пашови. Имаме едно училище от община Септември- Основно училище „Христо Ботев” в село Семчиново, както и едно от община Лесичово – това е основното училище в село Калугерово. В селата Кръстава и Пашови учениците ще кандидатстват за паралелки с профил „Хуманитарни науки”, в училището в село Семчиново ще има прием след седми клас за професионална паралелка. За училището в село Калугерово е обявен нулев прием, тъй като късно излязоха заповедите и промените в наредбата, касаещи държавния план прием и колегите от учебното заведение са преценили, че няма да имат прием за предстоящата учебна година.

Фокус: Каква е идеята на обединените училища?

Пенка Нанева:  Това са училищата, в които ще се реализира тригодишен курс на обучение. И това всъщност е първи гимназиален етап – от 8 до 10 клас. Знаем, че до 16-годишна възраст в нашата държава образованието е задължително и фактически така ще бъдат обхванати всички деца до 10 клас. Чрез обединените училища повече деца ще имат възможност повече за по-лесен достъп до образование. Селата Кръстава и Пашови в община Велинград са труднодостъпни, до тях, както и до самите училища се стига трудно. Децата досега не ходеха, а ги извозваха, но през зимата често има метеорологични условия, които са обективна пречка за по-нормален процес за тези деца специално. Обединените училища са един много добър ход за продължаване на образованието.

Фокус: Какво ще се случва след десети клас с тези деца и как те ще продължат образованието си?

Пенка Нанева: След десети клас тези деца  ще имат възможност да кандидатстват в другите училища – в професионалните гимназии, в профилираните, ако има желание и възможности. Тогава вече ще вървим отново на друг прием, след десетия клас, но ще им се даде възможност да продължат образованието си. Идеята е там, където има професионални паралелки, както е случаят в Семчиново, а те така и ще  постъпят сега – ще ползват материалната база на Професионалната гимназия по транспорт във Виноградец, ще ползват техните специалисти за учебната практика, за теория – всичко, което касае пряко специалността и професията. Целта е във втория гимназиален етап да продължат вече по-задълбочено да усвояват съответната специалност и професия. Но това е един период, който е пред нас и е възможно да настъпят промени.

Фокус: Очаквате ли някакви организационни проблеми, тъй като на практика това е преструктуриране на тези учебни заведения или те са готови, щом са кандидатствали за обединени училища?

Пенка Нанева: От Регионалното управление на образованието, преди да дадем становище,  сме направили основна проверка на база, кадри, изобщо на капацитета в най-общ смисъл на думата и възможностите на училището. Според мен, проблем, но той вече е решен, би могло да има при професионалното образование и обучение, защото едно основно училище е трудно да си намери специалисти. Но ето, Семчиново по прекрасен начин се справиха с това. Имат договореност с директора на професионалната гимназия във Виноградец, тя е в същата община, наблизо е, дори са помислили за придвижването на учениците. Така че аз не очаквам проблеми от подобен характер.

Теодора ДИМИТРОВА