Пенка Николова, историк: Интересен е начинът, по който е избрано първото градско управление на Пазарджик

По повод 142 години от избирането на първото градско управление в Пазарджик, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар историка Пенка Николова.

Фокус: Г-жо Николова на 21-22 януари 1878 година в Пазарджик е избрано първото градско управление. Как се случва това?

Пенка Николова: Разбира се. Много мирно, тихо и спокойно е преминал този избор. Не малка роля за това има словото на Иван Чунчев в което той казва, че трябва да подредят ячко управление, но трябва всеки с ръка на сърцето си да изпише онзи свои съгражданин, който е най-достоен да влезе в управата на града. Наистина първите ни дейци от градския съвет са известни и уважавани хора и едновременно с това и образовани хора. Михалаки Величков, който се избира в първия градски общински съвет е един млад мъж на 35 години в момента в който е избран за кмет, учил е в местните училища при Никифор Попконстантинов, при Иван Ненов. Знаел е много добре и турски и гръцки език от части и френски. Не е бил чужд на революционната идея. Неговото управление е характерно с привеждането на ред в града, а след това и Георги Брегов, който е негов наследник от февруари 1879 година до април 1880 година има възможността да постави началото на здравеопазване да осъществи голяма част от намерението в областта на образованието в града.

Фокус: Как точно се прави избора на първата градска управа?

Пенка Николова: Преди години открихме една записка на Константин Христович. Той казва, че се започнала една малка агитация между гражданите, които участвали в този избор и на края всеки е написал на къс бяла хартия имената на тези шест свои съграждани, които е смятал за най-почтени и достойни за бъдещи градски управници. Така се получили най-добрите 24 лица общественици, които трябвало да подредят града по правила, които те приели малко по-късно на своите заседания. Христович допълва и интересният момент, че учителят Атанас Божков е държал една торбичка в която гражданите са хвърляли своите бюлетини, а един младеж четял с висок глас излезлите избрани лица и записвал срещу всяко име кой какви гласове е получил.

Фокус: Какъв е съставът на Първия градски административен съвет?

Пенка Николова: За главен управител е бил избран учителят Иван Чунчев, в съставът на Първият градски административен съвет, който е избран на 21 – 22 януари 1878 година влизат Иван Чунчев, Алекса Даскалов, Стоян Акрабов, Никола Кацаров,Кузма Поптомов и Аврам Герон. Избира се градска квартирна комисия която е трябвало да се погрижи за спиране и гасене на пожарите, избрана е провизионна комисия която е трябвало да издирва и да прибира изостаналите от бягащите турци припаси, храни, фуражи, добитъци и оръжие. И една трета комисия наречена полицейска власт, която е трябвало да се грижи за реда, спокойствието и живота на освободения Пазарджик. Христович споменава, че първият главен полицай е бил почтения и известен на всички абаджия Ангел Стоичков Йотов. Това са първите люде които започват да подреждат и подготвят града ни да влезе в руслото на един спокоен и мирен живот. Това управление което се установява на 21-22 януари 1878 година е траяло до началото на март същата година, когато от Пловдив са наредили да се направи нов градски избор и в него да вземат участие повече граждани, тъй като наскоро са се били завърнали като емигранти, интернирани, заточеници и затворници от Цариградските затвори. В новата общинска управа влязъл отново Иван Чунчев, той обаче дал своята оставка защото трябвало да отиде на служба в Пловдив в един курс на обучение за по висши чиновници. По-късно той се връща в Пазарджик, като първи съдебен следовател в Окръжния съд.

Ваня НИКОЛОВА