Петко Николов, НАП-Велико Търново: За пръв път тази година може да се направи корекция във вече подадена данъчна декларация

 

Велико Търново. За пръв път тази година може да се направи корекция във вече подадена данъчна декларация. Това съобщи за Радио „Фокус“-Велико Търново Петко Николов, директор Дирекция „Обслужване” в ТД на НАП – Велико Търново. Той допълни, че това може да стане до 30 септември. По думите на Петко Николов това е с цел да не се стига до проверки и ревизии за установяване на задълженията. Той уточни, че по този начин се стимулира доброволното изплащане на задълженията. „Запазва се възможността лицата да получат отстъпка при заплащането на декларирания данък. При физическите лица тя е в размер на 5% от декларирания данък, но по новите правила, тя не може да надвишава 1000 лв. Изискванията, за да се ползва тази отстъпка, са декларацията задължително да е подадена по електронен път, независимо дали с електронен подпис или с Персонален идентификационен код, да е подадена до 31 март, данъкът, който е деклариран да е платен до 2 май, както и към датата на подаване на декларацията лицата не трябва да имат неплатени изискуеми задължения, събирани от НАП. Най-често това се пропуска от нашите клиенти, тъй като подавайки декларацията по електронен път, считат, че имат право да ползват отстъпката, но се оказва, че имат задължения“, каза Петко Николов.  Той допълни, че от тази година се дава възможност да бъде подавана декларация и за починали лица. „Това се въведе, тъй като има много случай, при които се налага да бъдат изплащани данъци от името на починали лица или да възстановяваме данъци на наследници. Наследниците вече сами могат да подават такава декларация, ако имат необходимите данни, за да може по този начин да бъде определено съответното задължение за внасяне или възстановяване“, поясни Петко Николов.

Рени ПЪРВАНОВА