Петко Петков, директор на СУ „Св.Климент Охридски“-Варна: Летописът е история не само на училището, но и на града и държавата

снимка: pixabay.com

Петко Петков, директор на СУ „Св.Климент Охридски“-Варна в интервю за Радио „Фокус“ – Варна:

Фокус: Къде се намира летописната книга на училището в момента?

Петко Петков: Чрез уникалната летописна книга на училището става ясна и годината на неговото основаване. Летописната книга, която е налична в момента, се намира в Държавен архив – Варна и започва да се води през 1912 година, когато училищното настоятелство решава да възстанови първата сграда, която е срутената от земетресение. От тази летописна книга става ясна и началната дата на основаване на СУ „Климент Охридски“ през 1883г.. По това време член на училищното настоятелство е бил кметът на общината – Херман Шкорпил, а също и Антон Новак и други видни граждани на Варна. Любопитното е, че сградата е възстановена и пусната в експлоатация през 1913 г., т.е. по време на война.

Фокус: Какво отразява книгата?

Петко Петков: Летописът на СУ „Св. Климент Охридски“ е история не само на едно училище, това е история на града и на държавата. Започвайки от годините на Първата Световна война има текстове: “1916 г. Училището биде затворено за десет деня поради бомбардировката на руската ескадра“. Това е факт, за който специалистите знаят, но гражданите не знаят, че Варна по време на Първата Световна война е била бомбардирана от руски бойни кораби. „1915 г. Учебните занятия бидоха преустановени за един месец поради свикването на учителите в редовната армия. Ноември месец са възстановени учебните занятия, защото със Заповед на министъра на войната всички мъже – учители, навършили 40 години са освободени от фронта, за да могат да поемат обучението на децата“. 1918-1919 учебна година. Учебните занятия бидоха преустановени за три месеца, защото сградата бе реквизирана за нуждите на французските окупационни войски (зулуси)“. Хората тогава са написали дори и името на африканското племе откъдето са били и френските окупационни войски, разположени тук, във Варна.

Фокус: Кой започва да води тази уникална книга?

Петко Петков: Летописът започва да води настоятелството на училището по това време, като се започва с протокола-решение училището да бъде възстановено. Пишело се е на ръка и се е отразявало какво се случва през годините т.е. най-важните събития от живота на едно училище. И тъй като училището има доста дълга история има и доста натрупвания в книгата, което я прави на моменти много интересна, а на моменти много скучна. Книгата става „скучна“ след 1945г. Като пример през 1943-1944 учебна година:„Учебни занятия се проведоха за всички класове за 3 седмици. Учениците положиха необходимите изпити и завършиха успешно учебната година“. Книгата никога не е била публична. Идеята е тя да бъде издадена като фототипно издание във вариант, в който от едната страна да се запази оригиналният текст, а от другата да бъде обработен на съвременен български език. Финансирането е за сметка на училището, което е определя и броят екземпляри, които ще бъдат издадени.

Фокус: Благодаря Ви!

Милена СТОЕВА