Петранка Таковска, „Регионална служба по заетостта“-Благоевград: В региона през април на работа са постъпили 1 301 безработни лица

Благоевград. В региона през април на работа са постъпили 1 301 безработни лица. Това каза пред Радио „Фокус“-Пирин Петранка Таковска, началник отдел „Услуги“ в „Регионална служба по заетостта“-Благоевград. Тя уточни, че от тях 1039 са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда. По думите й на заявените 945 свободни работни места на първичния трудов пазар, от които 836 са заявени работни места от работодатели от частния сектор, трудовите посредници са осигурили заетост на 1 120 лица. Таковска подчерта, че най-много са заявените работни места от сектор преработваща промишленост – 526. „Следва сектор хотелиерство и ресторантьорство – 161 работни места, в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 84 работни места“, коментира тя. Експертът заяви, че през отчетния период в сектор строителство са заявени 53 места, 26 работни места са заявени в сектор транспорт, складиране и пощи; в сектор държавно управление 18 места; в сектор образование – 17 работни места; в сектор селско, горско и рибно стопанство са заявени 12 работни места; сектор операции с недвижими имоти – 10 места и в сектор административни и спомагателни дейности – 6 работни места.

Натали СТЕФАНОВА