Петър Данчев, кмет на  Община Криводол: 19 са язовирите в общината и всички имат свободен обем

19 са язовирите в общината, но всички те имат свободен обем и могат да поемат вода при предстоящите дъждове. „До сега в общината нямаме много дъжд и за това язовирите са полупразни. Проблемен е язовир Лесура, който е каскаден язовир, при евентуално скъсване на други три язовира, той е буферен и трябва да ги спре“, каза Данчев. Той обясни, че е извършено обхождане на всички язовири, разширен е преливникът на язовир Лесура.

Няма проблеми с нивото на реките, преминаващи през населените места в общината, осигурена е тяхната проводимост, като са почистени речните корита.

Анна ЛОЗАНОВА