Петър Младенов, Видинското пчеларско дружество „Димитър Балев”: Пчеларите търпим огромни загуби при пръсканията на земеделските площи

Разговаряме с Петър Младенов, председател на Видинското пчеларско дружество „Димитър Балев“

Радио „Фокус”: Каква смъртност при пчелите отчитате след зимния сезон?

Петър Младенов: 40% е смъртността при пчелите след зимата във Видинска област. Но, тази завишена смъртност е и вследствие на първите пролетни пръскания, които започнаха земеделските производители. Нека да посоча, че във видинския регион нямаме голяма смъртност при пчелите, но в някои райони на страната, като в Добрич и Шумен там смъртността при пчелите достига до 80-90%.

Радио „Фокус”: Създават ли проблем пръсканията, които предприемат земеделските производители, казват, че техните препарати са щадящи околната среда?

Петър Младенов: Проблемът с пръсканията е актуален във Видинска област, арендаторите в момента пръскат посевите си. Вярно е, че голяма част от тези препарати са щадящи по отношение на околната среда. Освен това арендаторите са задължени да обявят кога са пръсканията за да вземат пчеларите съответните мерки. Само, че тези пръскания продължават от 3 до 5-6 дни, а през това време пчелите са затворени. Дори, за неспециалист е ясно, че затворени в кошерите тези пчели измират, така голяма част от колегите търпят огромни загуби, някои от пчеларите дори се отказват от бизнеса си.

Радио „Фокус”: При смъртност при пчелите от пръсканията можете да поискате компенсация?

Петър Младенов: Много трудно се събират доказателства за пчели, които умират при пръскания с пестициди. Изследванията се извършват в специализирани лаборатории, а тези изследвания са доста скъпи. В много случаи, точно когато се получават масовите измирания на пчели от пестициди пчеларите не са на пчелина. Най-големият проблем е използването на неоникотиноидни пестициди, върху които има наложен мораториум от Европейската комисия, но в България според наредба могат да се използват при определени случа

Радио „Фокус”: Каква е цената пчелния мед от началото на годината?

Петър Младенов: Изкупната цена на пчелния мед се понижи с 1,40 лв на килограм спрямо миналата година. Изкупната цена на пчелния мед на едро се движи между 3,50лв. до 4 лв. за килограм. Това е причината да няма и сериозна търговия , пчеларите задържат произведения мед и чакат една по-добра цена като се промени конюнктурата на пазара. Пазарът е наводнен с украински и китайски мед на изключително ниски цени. Фирмите, които търгуват с мед изпълниха квотите на изключително ниски цени, а качественият български мед остана при нашите пчелари. Продажбите на дребно на пчелен мед на пазара не решава проблемите на пчеларите. Пчеларите не могат да реализират продукцията си с продажба на буркани с мед на пазара.

Радио „Фокус”: Необходима ли е регулация на пазара за мед?

Петър Младенов: Настояваме да има държавна намеса за регулиране на пазара по отношение на внос на пчелен мед от страни извън Европейския съюз. Необходима е и държавна политика в отрасъла. Субсидиите не са всичко, което трябва да се направи за този отрасъл. Необходимо е да има и съответните изисквания при пчеларопроизводството, за да не се превръща стремежа към спечелване на субсидии в опорочаване на производството на пчелен мед. Най-важното в случая е да се съхрани високото качество на българския пчелен мед. Нашето дружество организира курсове за пчелари и това бе една добра практика за младите пчелари.
Анна ЛОЗАНОВА