Петър Цинцарски, БМЧК: Кампанията „Да! За Живот!“ може да промени негативните нагласи за донорството

Петър Цинцарски, Български младежки Червен кръст (БМЧК), в интервю за предаването „Добър ден“ на Радио „Фокус“

Водещ: Стартира национална кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За Живот!“. Кампанията стартира на 5 ноември и ще продължи 1 месец – до 5 декември. Целта е да се повиши осведомеността на обществото относно същността и значението на органното донорство. Партньор на тази инициатива е БЧК. Как организацията се включва, за това разговаряме с  Петър Цинцарски от Младежката структура на БЧК, който е и координатор на инициативата „Да! За Живот!“. Добър ден.

Петър Цинцарски: Добър да бъде и за вас, и за вашите слушатели.

Водещ: Господин Цинцарски, защо БЧК подкрепя тази инициатива?

Петър Цинцарски: БЧК е партньор на Министерство на здравеопазването и на държавата в редица дейности, свързани със здравната просвета, кръводаряването, обучението по първа помощ, реакцията при бедствия и кризи. И в този смисъл, ние сме този партньор, който министерството покани, така че да стигне до всички областни градове и до всички по-малки населени места, където има наши доброволци, които могат да свършат тази работа, защото БЧК се свързва с хуманитарните дейности, с добротата, с това да помагаш. Мисля, че това партньорство е един добър вариант да се реализира тази национална кампания.

Водещ: Тук е мястото да кажете как конкретно вашите доброволци се включват.

Петър Цинцарски: Направихме голям график. Искам да благодаря на всички доброволци, които се отзоваха с голямото си сърце да подпомогнат кампанията. Всички дейности се реализират съвместно с регионалните здравни инспекции и ще бъдат насочени предимно към млади хора в университети и учебни заведения, към лечебни заведения, към социални институции и услуги, към общото гражданство. Ще бъдат съпроводени с демонстрации по първа долекарска помощ. Ще бъдат достигнати и кандидат-водачите в курсовете за долекарска помощ, която БЧК от много години реализира като дейност. Смятаме, че ще помогнем картите да стигнат до повече хора, а така също да запалим интереса. Идеята е да започнем голяма дискусия за това къде сме ние, бихме ли се включили в тази кампания, с какво бихме помогнали, бихме ли въвлекли нашите близки и приятели. Мисля, че ще се получи.

Водещ: Министърът на здравеопазването каза, че са отпечатани около 50 000 броя донорски карти. Всички те ще бъдат предоставени на вашите доброволци или това не е единственият начин за тяхното разпространение?

Петър Цинцарски: Голяма част от тези карти ще дойдат до нашите доброволци и те вече са в техните ръце, защото регионалните здравни инспекции и нашите структури в страната вече са направили своите планове. Част от тези карти ще останат в Регионалните здравни инспекции, за да стигнат до лечебни заведения, до аптеки и до други организации, структури и институции, които имат интерес да подкрепят кампанията.

Водещ: Може ли картата да бъде получена и от офисите на структурите на БЧК?

Петър Цинцарски: Да, възможно е да я получите в областните структури на БЧК в цялата страна. А така също, може би слушателите не знаят, че тя може да бъде отпечатана от интернет, има я в сайта на кампанията „Да! За Живот!“, има същата идея и смисъл – да заявиш желанието си да бъдеш донор и това да подпомогне твоите близки в тежкото решение какво да се случи с твоите органи след установяването на клиничната смърт.

Водещ: След попълването на картата какво следва? Тя остава наше притежание и или се депозира някъде?

Петър Цинцарски: Тя остава в нашите документи. Хубаво е преди това човек да е запознал своите близки, на които има доверие и роднински отношения, за своята воля. И естествено това е нещо, което ни ангажира морално и емоционално, но решението за това какво ще се случи всъщност ще бъде в ръцете на близките. Така че този разговор, който водим сега в медиите и в обществото, е изключително важен, така че повече хора да се включат. Тази карта може да остане при вас, в личните ви документи,  тя да бъде само знак към близките за това какво човек е пожелал във времето, когато е бил здрав и е мислил и за другите.

Водещ: Знаете, че съвсем наскоро беше оповестено изследване на социологическа агенция относно донорството. Българинът се оказва не толкова благоразположен към такъв акт. 42% се страхуват да не предизвикат съдбата по някакъв начин, ако дадат съгласието си за донорство. Вие с какво очакване тръгвате в тази кампания?

Петър Цинцарски: Мисля, че тези разговори, които водим, и това, че привлякохме към тази кампания и областните координатори по донорството, биха променили значителен процент от тези хора да мислят по един друг начин. Защото за всички трябва да е ясно, че на всеки може да се случи и утре може да се наложи нашите близки да бъдат в такава ситуация – да бъдат в листата на чакащите. Така, както даряваме кръв така, както сме готови да помогнем на всеки изпаднал в беда, трябва да помислим и за това, че животът свършва, а след нас някой може да живее с нашите органи и да продължи този процес. Истината е, че изключително много подкрепа виждам от нашите доброволци и от структурите в страната, и смятам наистина, че усилията в тази посока ще доведат до добро.

Водещ: Ще бъдат ли подготвени вашите доброволци да отговарят на въпроси, освен да предоставят донорската карта?

Петър Цинцарски: Положихме усилия. Помолихме регионалните здравни инспекции и областните координатори по донорството да запознаят нашите доброволци с трансплантациите и донорството. Разбира се, отговори на въпросите има и в брошурата, към която е прикрепена донорската карта. Но смятам, че предизвикването на този интерес и задаването на по-задълбочени въпроси трябва да бъдат отправени към Министерството на здравеопазването и към институциите, които отговарят на тези неща. Защото няма как да разчитаме, че нашите доброволци ще отговарят професионално на тези въпроси. Но самият факт, че темата е поставена и че говорим толкова открито за тези неща, ни дават надежда, че въпросите, мненията, проблемите ще бъдат поставени на масата и ще се търси тяхното решение.

Водещ: И на финала да кажем кои са градовете, в които вашите доброволци ще работят?

Петър Цинцарски: Всички областни градове са застъпени. Виждам от колегите, които са пратили информация, че те ще посетят и по-малки населени места. Имат идеи да правят различни инициативи. Графикът за тези инициативи се попълва постоянно. Смятам, че до 5 декември ще бъдат извършени интересни и полезни дейности в подкрепа на кампанията.

Росица АНГЕЛОВА