Петър Янков, БДЗП – Бургас: Топлата зима със сигурност се отразява на поведението на птиците

Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с орнитолога Петър Янков, експерт от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в Природозащитен център „Пода” във връзка с проведеното ежегодно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

Фокус: Г-н Янков, какъв е изводът, който може да се направи, след преброяването на водолюбивите птици в нашия район?

Петър Янков: Това, което може да се каже след приключилото преброяване на водолюбивите птици, което се извършва всяка година в средата на януари, за района на Бургас, е, че картината не е много по-различна от предишни години, макар че топлата зима определено се е отразила на птиците. Например, през изминали години, когато имаше нормална зима – с много студ и снегове, наблюдавахме много диви гъски, от порядъка на 120-140 хиляди. В момента дивите гъски в района на Бургас са около 3 -3.5 хиляди, сред които и световно застрашената червеногуша гъска. При нея се наброяват около 300-320 екземпляра, но това е много по-малко,  отколкото преди няколко години.

Фокус: Кои са другите по-редки видове, които зимуват в Бургаските влажни зони?

Петър Янков: Освен световно застрашената червеногуша гъска, Бургаските влажни зони и черноморското крайбрежие около Бургас, са изключително важни за няколко други световно застрашени вида, сред които е кафявоглавата потапница. Това е една птица, която допреди десетина години бе многобройна и дори бе ловен вид, но в момента, поради силното ѝ намаляване навсякъде на земята, тя е включена в световния списък на видовете, застрашени от окончателно изчезване. В Бургаското езеро зимува и една много голяма част от европейската популация на тръноопашатата потапница – също вид в световната червена книга. По време на преброяването тази година ние преброихме около 360 тръноопашати потапници. Има и други и видове, които са сравнително непознати, които са световно застрашени – ушат гмурец, траурна потапница и други. Това са изключителнор едки видове и могат да бъдат загубени за природата на света.

Фокус: Как се отразявате тези променливи метеорологичните условия на птиците?

Петър Янков: Това, че зимата е по-топла, означава, че птиците не идват толкова на юг, тъй като водоемите на север не са замръзнали. Те нямат причина да идват на юг, което става при нормални зими, когато на север замръзват езерата и блатата.  Сега остават и например, основните популации на зимуващите гъски в момента са все още в Румъния. Това има както природозащитни аспекти, така и стопански. Много лесно се вижда, че меките зими са небалгоприятни и за ловците, например, тъй като няма достатъчно дивеч.

Мария ПОПЧЕВА

Петър Янков, БДЗП – Бургас: Около 300-320 екземпляра на световно застрашената червеногуша гъска бяха наброени тази година

Бургас. Около 300-320 екземпляра на световно застрашената червеногуша гъска бяха наброени тази година. Това каза за Радио „Фокус“ – Бургас орнитологът Петър Янков, експерт от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в Природозащитен център „Пода”. По думите му този брой е много по-малък в сравнение с предходни години, а причината за това са високите температури през зимния сезон.

„Това, което може да се каже след приключилото преброяване на водолюбивите птици, което се извършва всяка година в средата на януари, за района на Бургас, е, че картината не е много по-различна от предишни години, макар че топлата зима определено се е отразила на птиците. Например, през изминали години, когато имаше нормална зима – с много студ и снегове, наблюдавахме много диви гъски, от порядъка на 120-140 хиляди. В момента дивите гъски в района на Бургас са около 3 -3.5 хиляди“, обясни Петър Янков. Той добави, че освен за червеногуша гъска, Бургаските влажни зони изключително важни и за няколко други световно застрашени вида, сред които е кафявоглавата потапница.

„Това е една птица, която допреди десетина години бе многобройна и дори бе ловен вид, но в момента, поради силното ѝ намаляване навсякъде на земята, тя е включена в световния списък на видовете, застрашени от окончателно изчезване. В Бургаското езеро зимува и една много голяма част от европейската популация на тръноопашатата потапница – също вид в световната червена книга. По време на преброяването тази година ние преброихме около 360 тръноопашати потапници. Има и други и видове, които са сравнително непознати, които са световно застрашени – ушат гмурец, траурна потапница и други“, посочи още Петър Янков.

Мария ПОПЧЕВА