Петър Янков, орнитолог: Прелетните птици започват да се изтеглят по-рано и по-масово

За есенната миграция на прелетните птици Радио „Фокус“- Бургас разговаря с Петър Янков, експерт от Българско дружество за защита на птиците в Природозащитен център “Пода”.

Фокус:  Г-н Янков, отлетяха ли първите прелетни птици на юг и кои са те?

Петър Янков: Да. Есенната миграция или есенният прелет на птиците започна преди около месец и половина, но най-изразен беше от началото на август досега, когато започнаха да отлитат на юг белите щъркели. Както е известно, това е птица, която прекарва зимата в Африка и е една от първите, които ни напускат. Българското дружество за защита на птиците в Природозащитен център „Пода“ край Бургас наблюдава прелитащите ята още в самото началото на август, като малко изненадващо за нас вместо да са по 30,40,50 птици, едно от първите ята на 5 август беше от порядъка на 3000 птици, което ни показа, че птиците започват да се изтеглят по-рано и по-масово ,без да знаем каква е причината за това, разбра се. Известно е, че най-много бели щъркели прелитат на ден около 25- и 26- ти август, когато от около общо 260 000 щъркели, които минават за сезона през България, през този ден преминават между 22 000 и 35 000 щъркели. Това беше за първите мигранти. Разбира се, миграцията след това постепенно започна да набира скорост. В момента наближава пиковият ден на малкия креслив орел, защото вероятно много от хората не знаят, че и хищните птици отлитат на юг, но това е факт. Очаква се от порядъка на около 50 000-55 000 малки кресливи орли да преминат само над Бургас през този период. Тече и прелетът на пойните птици, на дъждосвирцовите птици. Преди около 4-5 дена беше много интензивно отлитането на един друг емблематичен вид- това е всъщност и емблемата на защитената местност ‚Пода“- бялата лопатарка, когато почти всеки ден над местността прелитаха между 50 до 100  бели лопатарки. Може да се каже, че прелетът тече активно и птиците постепенно ни напукат, което се вижда и по времето.

Фокус: Има ли такива видове птици, които за първи път се виждат над Бургаските езера?

Петър Янков: Бургас се намира в най-западната точка на Черно море. И тъй като много от птиците избягват да летят над открито море, т.е. избягват да прелитат над самото Черно море от север на юг, заобикаляйки го от западната му страна всъщност при Бургас, се събират като в най-тясната страна на пясъчен часовник. Това е ие причината тук да е най-интензивен миграционният път или прелетният път, наречен „Виа понтика“. Тъй като защитената местност „Пода“ се намира точно в тази най-западна точка , над нея миграцията е особено интензивна. Затова защитената местност „Пода“, въпреки че е само с един квадратен километър територия, е може би най-богатата на видово разнообразие територия в Европа- установени са близо 300 видове птици от общо 1200 вида птици в Европа. Това е изключително място. Повечето то тях са прелети и именно миграцията, именно този сезон-есента, когато птиците от много места се събират на изключително гъсти потоци , са изключително многобройни като видове.

Фокус: Как птиците използват местността?

Петър Янков: При различните видове е различно, но много от тях се нуждаят от спиране за храна  и за почивка. Просто периодите, през които спират, са различни. Затова е изключително важно да бъдат оставени места, където птиците да могат да намерят подходяща за тях храна, да могат да намерят спокойствие, иначе те няма как да продължат този дълъг път, който е свързан с преминаването на много тежки за тях препятствия, каквото е Средиземно море и особено пустинята Сахара. Колко е важно да има такива места, пак може да се види в защитената местност „Пода“, където много от птиците идват откъм Северния полюс, от Тундрата, от Полярния кръг, това са все птици, които са свързани с мочурища, с блатисти места. За тях фактически „Пода“ и езерата около Бургас се оказват единственото подходящо място в тази част на страната, където те могат да спрат, да се нахранят, да починат, за да могат да продължат пътя си. А за птиците като пеликаните например Бургаските езера са изключително важни, защото е известно ,че в Европа пеликаните са най-многобройни и най-голяма част от колонията на пеликаните , от популацията на пеликаните в Европа, е дело е делтата на Дунав, фактическите Бургаските езера се оказват точно на един ден прелетен път на тези птици, за да могат те да спрат, да се нахранят, да починат,  преди да продължат към следващите подобни места, каквито за съжаление не са останали много.

Фокус: Има ли достатъчно храна?

Петър Янков: Благодарение на природозащитните усилия, те са единствената гаранция, че птиците могат да намерят тази храна и спокойствие, от която зависи оцеляването им. Затова е много важно защитените местности, защитените територии да бъдат правилно опазвани, да бъдат снабдени с необходим потенциал хора, средства, технически възможности, защото без това няма как да бъдат опазени нито хранителните ресурси, нито самите убежища на птиците. И в това отношение БДЗП даде повече от 20 години прекрасен пример как трябва да се прави на практика това нещо и усилията ни бяха оценени от международните институции като организация, която е образец за опазване на защитена територия, каквато е „Пода“.

Фокус: Случвало ли се е да се посегне върху живота на защитен вид прелетна птица?

Петър Янков: Разбира се, че се случва. Известно е, че най- драстичният начин на такива посегателства е ловът. Не е тайна, че съществува и бракониерство. Много хора, знаейки, че това е забранено със Закон , го нарушават и убиват защитени видове. Затова е много важно държавните органи, които отговарят за прилагането на законодателството и самите ловци, да се отнасят с по-голяма загриженост  за природата, защото те най-добре виждат, че природните богатства намаляват. И броят на дивеча, и броят на птиците, и броят на другите животни видимо намалява. Има и положителна страна на нещата. Все повече и повече хора категорично не приемат   подобни посегателства, с много по-голяма чувствителност се отнасят и реагират на подобни нарушения.  В сравнение с преди около няколко десетилетия нещата са значително подобрени именно на по-голямата чувствителност на по-младите поколения и несъгласие с факта на убиване на диви животни, на диви птици, което е надежда, че природата ще бъде опазена.

Мария РУСЕВА