Петьо Бошнаков, Лозаро-винарска камара: Инвестициите в сектора на лозарството изискват дълъг период на възвращаемост

Петьо Бошнаков, един от най-големите производители на грозде в региона на Североизточна България и член на управителния съвет на Черноморска лозаро-винарска камара, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Как се зароди любовта Ви към виното?

Петьо Бошнаков: Аз съм вече второ поколение лозар. В семейството ми от десетилетия се занимаваме с производство на грозде в района на Варна, в землището на село Припек, село Слънчево и Игнатиево.

Фокус: Кога се заражда винопроизводството по Северното Черноморие?

Петьо Бошнаков: Легенди разказват, че в края на 19 век пътешественици, минали през региона, описват обширните зелени варненски лозя. В района на Бордо, Франция е създаден музей на виното. Там е обяснено за навлизането на лозарството,  че то произлиза от Грузия и се разпространява около крайбрежието на Черно море. Оказва се, че лозарството тук е силно застъпено още през Средновековието. Историята за произхода на „напитката на боговете“ е много древна и Черноморският регион е популярен по света с производството на вино от преди хиляди години.

Фокус: Какви сортове грозде се отглеждат във варненския регион?

Петьо Бошнаков: Североизточна България и по-конкретно варненският регион, с безкрайните си лозя, с мекия черноморски климат и благодатна почва е изключително благоприятен за отглеждане на различни сортове грозде, но най-добре виреят белите сортове грозде.От десетилетия в района се отглеждат  както типични местни сортове като варненски мискет, димят, врачански мискет, така и традиционните европейски сортове като шардоне, совиньон блан, траминер, също тракийски мискет, който е традиционен български сорт и редица други, които намират подходящ тероар в района на град Варна и по-специално бреговете на Черно море, които оказват изключително благоприятно влияние и интензифицират ароматите на сортовете, които се отглеждат в  района.

Фокус: Кои фактори оказват влияние върху  вкуса и качеството на виното?

Петьо Бошнаков: Регионалното значение на тероара оказва най-голямо влияние. Това е комбинация от микроклимат, почви и местоположение.

Фокус: Как се развива секторът на винопроизводството във варненския регион?

Петьо Бошнаков: В района на Варна от столетия има традиции в лозарството и винарството. Развитието на този сектор със своите върхове и спадове вече с поколения успява да се запази. Като всеки сектор в икономиката през последните години преживява своите и успехи и трудности. Голяма част от успехите се дължат на факта, че в последните 15-20 години, благодарение на значителния обем от европейски средства  започнаха да се засаждат висококачествени сортове лозя и от там да се произведат много качествени вина, които намират пазар както вътре в България така и традиционно извън страната.

Фокус: Кой е най-добрият пазар за винопроизводителите?

Петьо Бошнаков: През последните години  рязко се промени структурата на износа от страни извън Европейския съюз като Русия към страни в Европейския съюз,основно на западния пазар. Най-добрият пазар за всички винопроизводители се оказва местният.

Фокус: Повишава ли се качеството на виното във варненска област?

Петьо Бошнаков: През последните години се забелязва тенденция на значително повишаване на качеството на произвежданото вино. От масово се преориентираме към  висококачествено вино, от по-малки изби, специфични и отразяващи микроклимата в района.

Фокус: През какви трудности преминават винопроизводителите във варненския регион?

Петьо Бошнаков: Въпреки немалкото трудности, с които се сблъскват винопроизводителите, във варненския регион се създават едни от най-ароматните и качествени вина. Основен проблем се оказва демографският фактор. Много явно и отчетливо се забелязва в лозарството, тъй като се изисква значителен обем от работна ръка. За съжаление желаещите и намиращите го като призвание все повече намаляват през годините. Това  дава своя ефект и отражение върху производството и обема от лозя, които се отглеждат през последните години. Инвестициите в този сектор изискват доста дълъг период на възвращаемост и като бранш, макар и привлекателен не е толкова лесен.

Сияна БУХЛАРСКА