Петя Атанасова, Дирекция „Превенции“ – Варна: Съветваме учениците да ограничат контактите с непознати в социалните мрежи, за да сърфират безопасно в интернет

снимка: pixabay.com

Петя Атанасова, главен експерт в Дирекция „Превенции“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Госпожо Атанасова, какви са рисковете за децата от въвличане в трафик на хора през интернет?

Петя Атанасова: Два са основните рискове, които сме идентифицирали към момента, що се отнася до млади хора, които са били въвлечени в трафик на хора чрез интернет. Единият похват, който използват трафикантите и, за съжаление набира все повече популярност, това е методът „ловър бой“. При него бива използвана емоционална привързаност към трафиканта от страна на детето. Обикновено се завързват любовни отношения, връзка или привързаност. И в тези случаи детето може да стане жертва на трафик. Другият случай е характерен основно при момчетата е, когато се предлагат фалшиви обяви за работа. Затова ние апелираме децата винаги да проверяват обявите за работа. Има достатъчно много източници, от които те могат да си набавят информация и да проверят дали това, което всъщност им се предлага е реално или не.

Фокус: Как родители и учители могат да разпознават рисково поведение и ситуация на трафик и експлоатация на дете?

Петя Атанасова: Основно съветваме родителите и учителите да наблюдават децата и да следят за промени в поведението им. Такива са откъсване от средата, която е традиционна за тях, от приятелите им, изолирането им от съученици и училище, системно бягство от училище, ходене на места, където знаем, че е достатъчно скъпо и не е възможно до този момент да си позволят да отидат. Или пък, когато притежават скъпи вещи, носят множество подаръци, които се правят, особено когато се използва „ловър бой“ методът. Когато става въпрос за работа, винаги е важно да имаме добра връзка с детето, да можем да разговаряме и то да има достатъчно много доверие в нас, за да ни споделя желанието си за личностно развитие. Така ще можем и ние да го насочваме в правилните посоки за реализация.

Фокус: По какви програми Дирекция „Превенции“ работи с деца и младежи във връзка с опасностите, които крие мрежата?

Петя Атанасова: Програмата за рисково поведение сред учениците във възрастта от 8-ми до 12-ти клас се случва вече за дванадесета година. През тази учебна година имаме нови училища, които се включиха в нея. Гимназиите вече са 12. Имаме над 200 доброволци, които ежегодно биват обучавани за това как да предоставят информация на свои връстници. Основните теми на работа са: превенция на наркомании, превенция на трафика на хора, превенция на рисковото сексуално поведение. От тази година ще работим и по превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Като във всеки един от тези компоненти обаче, интегриран компонент, са опасностите в интернет. Защото много от рисковите поведения, както знаем, се реализират там. На 17-ти и 18-ти октомври Антоанета Василева, която е координатор за България към Съвета на Европа по мониториране по Конвенцията за борба с трафика на хора и Георги Апостолов, който е председател на Националния център за безопасен интернет, ще бъдат във Варна. В двудневно обучение те ще обучат 36 доброволци за трафик на хора и интернет. Те ще разясняват какви са рисковете и взаимовръзките между двата феномена, както и как учениците да предоставят информация на свои връстници за това как да бъдат в безопасност, когато са онлайн.

Фокус: До Вас достигали ли са конкретни примери за тормоз над ученици в мрежата?

Петя Атанасова: Като цяло това, на което ги учим е да ограничават максимално контактите си в интернет. Особено в социалните мрежи. Тогава, когато става въпрос за комуникация с връстници. Ако непознат се опита да осъществи някакъв контакт с тях или пък да ги изведе в среда, различна от социалните мрежи, например в други чатове, те трябва да имат едно наум. Да си задават въпроса защо се случва това и до каква степен са в безопасност, когато непознат човек се опитва да осъществи контакт с тях. И основното, що се отнася до обявите за работа, което им казваме е, че ако нещо звучи прекалено хубаво, за да е истина, вероятно не е и е добре да се проверява информацията.

Фокус: Т.е. основният съвет е да не бъдат доверчиви?

Петя Атанасова: Да. Иначе за родителите и учителите, бих могла да кажа, че телефонът на Местната комисия за борба с трафика на хора – 052 820 748, е отворен и могат да задават своите въпроси, както и да получат насоки за това как биха могли да помогнат на детето си. Също, в сайта на Националния център за безопасен интернет, могат да намерят още много информация. Могат да използват и горещата телефонна линия. От там също могат да получат консултации във всеки един делничен ден до 18 часа.

Диана СТОЕВА