Петя Вълчева, старши експерт в РИОСВ- Враца: Заради замръзнали водоеми водолюбивите птици тази година се преместиха във вътрешните реки

С Петя Вълчева, старши експерт в РИОСВ- Враца разговаряме за преборояването на птиците, което приключи преди дни и за това срещат ли се птици от защитените видове

Радио „Фокус”: Кога се проведе наблюдението на водолюбивите птици на територията на област Враца?

Петя Вълчева: Преброяването на водолюбивите птици на територията на област Враца бе извършено на 13 януари. В цяла Европа и в цяла Северна Африка преброяването се извършва обикновено втората неделя на месец януари.Така датите за преброяването за цяла България бяха от 13 до 15 януари.

Радио „Фокус”: Каква е целта на този мониторинг и къде извършихте наблюденията?

Петя Вълчева: Целта на мониторинга са водолюбивите птици. Обхождайки водоемите ние описахме всички останали птици, които сме забелязали или пък чули на терен. Сред наблюдаваните птици имаше много птици от защитен вид. От защитените птици преобладаваха лебедите, сива и бяла чапла, зеленоножка, воден кос, малък гмурец, голям корморан, малък корморан. Имаше голямо разнообразие от различните видове.

Радио „Фокус”: При тези ниски температури имаше ли замръзнали водоеми?

Петя Вълчева: Впечатление прави тази година, че поради ниските температури голяма част от водоемите са замръзнали. Обект на нашия мониторинг бе язовир „Дъбник” до Враца, който бе замръзнал на 100%. Обичайно на този водоем се наблюдава най-голямата концентрация на птици. При замръзването тази година видовете се бяха прехвърлили във вътрешните реки, в нашия случай най-голям брой отчетени екземпляри и видове имаше на река Искър.

Радио „Фокус”: Кои водоеми обходихте?

Петя Вълчева: Ние обходихме река Искър в участъка от Люти брод до Червен бряг, като в този участък имаме 13 точки за наблюдение. Наш екип направи наблюдение и на река Малък Искър в две точки за наблюдение.

Радио „Фокус”: Колко птици регистрирахте и направете сравнение с данните от миналогодишното преброяване.

Петя Вълчева: Общо отчетените екземпляри са 380 наблюдавани птици, като 14 от тях са видовите водолюбиви птици, а 17 вида са пойните и грабливи птици. Правейки сравнение с изминалата година, броят на отчетените екземпляри ежегодно е около 400 . Разликата е в това, че през миналите години сме ги отчитали на язовир „Дъбник”, а тази година река Искър. Но, броят на отчетените екземпляри е почти един и същ.

Радио „Фокус”: В Северозападна България има птичи грип, който се пренася именно от дивите птици, открихте ли мъртви птици?

Петя Вълчева: По време на преброяването не сме намерили в точките на наблюдение мъртви или изнемощели птици.
Анна ЛОЗАНОВА