Петя Събева, Сдружение на младите психолози в България – Варна: В университетското образование на младите психолози трябва да се въведат повече практически занятия

Петя Събева, клиничен психолог и председател на Сдружение на младите психолози в България , в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Госпожо Събева, на 4 април отбелязваме Деня на българския психолог. В тази връзка искаме да ви попитаме какво е мястото и ролята на психолозите в обществото?

Петя Събева: Психолозите имат важно място в днешно време в живота на хората. Защо? Защото стреса, динамиката на социалния живот стават все по-високи и това се отразява на нашата психика, на нашето нервно психично състояние и в много случаи се отразява негативно. Затова психолозите имат все по-голяма роля, като тяхната задача е да помагат при процеса на възстановяване на психичното равновесие на хората.

Фокус: Според вас променило ли се е през годините виждането на българина към вашата професия?

Петя Събева: Да, радостната новина е, че се променя виждането на българина към нашата професия. Все повече българите започват да възприемат психолозите като специалисти, като експерти, които могат да помагат при нужда, защото преди стигмата беше много голяма. Дори преди 10 години голям процент от хората ги беше срам, страх, чувстваха притеснение да се обръщат към психолозите за помощ, но благодарение на медиите, благодарение на филми, благодарение на това, че техни приятели и познати имат положителен опит с психолози – положителен опит тогава, когато са се обръщали, заради тях или техни близки и след това са разказвали за ефекта, който има работата на психолога върху тях, нашата професия се променя. Всъщност, буквално за десетина години отношението се промени. Все повече и повече се възприема нашата работа, като нещо полезно.

Фокус: Има ли интерес от страна на младите към тази професия? Има ли недостиг на специалисти в областта?

Петя Събева: Преди години недостига на специалисти беше много голям, но в момента се наблюдава едно задоволително ниво и брой на хората, които са завършили специалност психология. В смисъл това е една специалност, която е все по–популярна не само във Варна, но например в София. Може би това е една от най-желаните специалности от студентите, тъй като пак казвам, за голяма радост тука близките 10 години, това стана една много популярна специалност. Младите хора се записват да учат психология по общо казано две причини. Първата причина е, за да разберат човешките взаимоотношения по-добре, за да разберат света около себе си и хората около себе си по-добре. Другата причина е, че те искат да го работят това нещо, но не е задължително хората, които се записват да учат психология, да го правят.  Една част от хората, които се записват да учат тази специалност, всъщност искат да развият свои умения или да разбират по-добре света около себе си.

Фокус: Искате да кажете, че те придобиват умения за собственото си себепознаване?

Петя Събева: Да, една част от тях се записват да го учат точно заради това, което вие казахте. Една част, разбира се, се записват, учат го, след това си търсят работа, намират си работа и го практикуват. Но аз съм изключително щастлива, че има и такива хора, които не смятат да работят като психолози, но се интересуват, учат го, занимават се с това, просто заради себепознанието, заради това, което им носи тази сфера, като добавена стойност в техния личен живот.

Фокус: Има ли някакви основни проблеми, с които се сблъскват психолозите днес?

Петя Събева: Основните проблеми, с които се сблъскват психолозите днес, тъй като говорихме за хората, които учат психология, това е че им липсва практика. Теоретичните основи са много важни. Да, това е основата, това е скелето. Но ако се въведе в университетското образование повече практика, повече практици, които да споделят своя опит, както и повече възможности самите студенти да ходят на практики, това ще е много добро и много положителен ефект ще има. Има възможности младите хора и специалистите, които вече работят, да придобият опит. Опитът е изключително ценен. Теорията са основите, но опита е всичко останало, което ни дава инструмент, който можем да прилагаме в своята работа.

Бояна АТАНАСОВА