Питейната вода в селата  Златия, Разград и Ботево, Община Вълчедръм  съдържа хром над допустимите норми

Питейната вода в селата  Златия, Разград и Ботево, Община Вълчедръм  съдържа хром над допустимите норми , съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от РЗИ-Монтана. Извършен е лабораторен анализ на водните проби от централното водоснабдяване на трите села. Издадено е предписание водата да не се употребява за питейни нужди и за приготвяне на храна.  За нуждите на жителите на населените места се организира осигуряването на вода за питейни нужди с водоноски. От РЗИ-Монтана съобщават, че е необходимо да се проведе проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на хром в питейната вода. Ще бъде извършван всеки месец мониторинг на водата от централното водоснабдяване на с. Златия, с. Разград и с. Ботево, община Вълчедръм.