Пламен Събев: В рамките на проекта „Музеи и общини“ търсим различни посоки на тези взаимоотношения, както конфликтните точки, така и добрите практики

Пламен Събев, директор на Исторически музей- Попово, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Г-н Събев, след първата конференция „Музеи и общини“, която се проведе през април 2016 година в Попово, на 30 и 31 март в Трявна предстои втора национална конференция под същия наслов“. Каква проблематика засяга форумът и кое ви мотивира да надграждате проекта „Музеи и общини“?

Пламен Събев: В рамките на първата национална конференция „Музеи и общини“ бяха представени 22 доклада и научни съобщения, в които колеги от различни музеи от страната представиха една плоскост на съвместна работа и на конфликтни точки между общините и музеите. Поставихме началото на един задълбочен и разноречив дебат. Има полза от подобен форум, това, което прави впечатление е, че за конференцията в Трявна има повече записали се за участие и по- проблемни доклади. Нашата цел е да преодолеем и страха и да започнем да говорим за проблемите публично. С децентрализацията на властта, местната администрация, местната власт, местните фактори ще са все по- разпознаваеми като хора и институции, от които зависи политиката и в областта на културата. Това е една от нашите цели- да започнем да говорим открито за конфликти, там където съществуват такива, говорим разбира се и за добри практики и сътрудничество между общини и музеи, т.е. търсим различни посоки на тези взаимоотношения.  Не сме първите които поставяме такъв акцент, но умишлено насочваме проблематиката в тази посока, защото тя съществува. След първата конференция в Попово ние излязохме със 7 точки в резултат от обсъжданията и сме ги поставили публично пред Управителния съвет на Сдружението на общините, т.е. изнесохме нашите проблеми на едно друго ниво, а не само в Министерството на културата, защото част от проблемите не може да ги реши министерството. Има законодателство, което касае общините, включително и във финансово отношение, има неща, които трябва да бъдат решени в Сдружението, и дори не винаги става дума за промяна на законодателството, а за уеднаквяване на изискванията, да не се прилага двоен стандарт и да се работи нормално. Музеите, с изключение на националните, по вида на собственост са общински, включително и фондовете. Законодателството и неговото приложение често е сведено и е в ръцете на общинската администрация  искаме да има добра воля. Където има добра воля местната власт и музеите могат да се радват на едно добро управление и сътрудничество. Искаме равномерно финансиране, музеите национални или общински имат едни и същи задачи и задължения да опазват културното ни наследство, а общинските зависят изцяло от общините, а те по една или друга причина на едно място помагат, на друго неглижират проблемите на музеите.

Фокус:Какво е предвидено в програмата на втората конференция?

Пламен Събев: Ние сме съорганизатори на този форум, цялата организация е на музея в Трявна. Научни ръководители на отделните заседания са доц. д-р Светла Димитрова, директор на Етнографски музей на открито, доц. Вера Бонева и доц. Тошо Спиридонов.  Например, проф. Проданов засяга темата за музеите, общините и Министерството на културата, условно казано на везните на Темида, защото има и случаи когато се стига до съдебни спорове в тези взаимоотношения. Стефан Филчев от Сопот ще представи доклад „Възходи и падения по Вазовски“, Тошо Спиридонов ще представи доклад „Между закона, логиката и местната власт“. Форумът е отворен за теми, свързани с трудности в ежедневните и дългосрочните отношения между институциите на паметта и структурите на местната власт, както и за примери на добро сътрудничество

Фокус: В Трявна ще представите сборника  „Музеи и общини“ с доклади от първата конференция.

Пламен Събев: По време на първата конференция бяха представени 22 доклада и научни съобщения, но част от тях бяха под формата на презентации и не са представени в изданието, то включва 18 доклада. Сборникът е от 250 страници, като има и цветно приложение. Направихме едно луксозно издание, постарахме се да бъде нещо качествено.  Много държа на книгите и полиграфията и особено държа на книгите, които излизат с марката на Исторически музей- Попово. За нас книгата има специална философия, тя е внушение към публиката, а не само отношение към публиката. Сборникът е наистина интересен. Ще го представим довечера след първия заседателен ден.

Фокус:В рамките на форума в Трявна ще бъде и официалното представяне на изложбата „Портрет имаш, жена нямаш“. Има ли нови допълнения към нея, разбирам че, с подготовката за отбелязване на 90-тата годишнина на Историческия музей в Попово, вашите дарители са станали още по- активни?

Пламен Събев: Има нови попълнения към тази експозиция, която е с акцент върху българската емиграция от края на 19 и началото на 20 век. Те не са сред най- атрактивните експонати, но ще ги покажем в Трявна. Това са автентични снимки, картички на емигранти, изпращани от Русия, пощенски картички, една много интересна сувенирна бъклица от Аржентина, донесена вероятно през 40-те години на миналия век, когато реално емигрантите са се завръщали от там, защото много от тях след 9 септември се завръщат в България. Част от предметите в изложбата бях дадени за реставрация и ще ги покажем за първи път. Показваме много интересна карта от началото на 20- ти век, която е била раздавана като бонус към параходните билети. Тя е на една от застрахователните компании, която е застраховала пътниците на презокеанските пътувания. Картата е интересна заради огромните рекламни карета. Събирайки материалите за тази изложба,  впечатлението, което остана е, че тези емигранти са оставяли дом и семейство, за да търсят късмета си по чужди земи , мнозина от тях са се завръщали безславно в Родината, много малко от тях са донесли атрактивни, скъпи предмети, които да останат като спомен, това, което се намира  в семействата и наследниците на нашите емигранти е много бедно и по скоро е плод на случайността , на нещо, което  е било пращано като колет на роднините, отколкото израз на радостта, че се връща у дома , че се връща богат и ще раздаде подаръци. Това са наблюденията ни след близо година по подготовката на тази изложба.

Ивелина ИВАНОВА