Пламен Събев: Проявите и събитията, които ще организираме през годината ще бъдат посветени на 90-тата годишнина на Историческия музей- Попово

Пламен Събев, директор на Историческия музей в Попово, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Г-н Събев, в залите на РБ „Проф. Боян Пенев“ гостува изложбата „Портрет имаш, жена нямаш“ на Историческия музей в Попово. Разкажете за тази експозиция.

Пламен Събев: В момента само илюстративната, художествената част от изложбата гостува в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград. Показваме само таблата, които са част от цялата експозиция.  Веществената  част е доста голяма- автентични документи, снимки, лични вещи на емигранти.  В пълния и вид изложбата ще бъде представена на 30 март в Трявна, при откриването на втората Националната конференция „Общини и музеи“.

Фокус: А как се роди идеята за тази изложба и каква е нейната основна тема?

Пламен Събев:Идеята за изложбата се роди спонтанно, от надпис на портретна снимка. Нашият музей се радва на добро отношение на обществото в Попово и на много дарения. При постъпване на дарение на поповчанин, чийто деди са били емигранти, на една от снимките, макар много лошо и трудно разчитаемо имаше надпис: „Портрет ще имаш, но съм нещастна, защото бързаше да заминеш…“.  Коментирахме в началото шеговито,  но по- късно доста тъжно, защото говорейки за емиграцията, рядко обръщаме внимание на тези, които са оставали, тези, които са тилът на емиграцията. Става дума за жените, децата с всички проблеми в тези тежки години, това са 19 и първата половина на 20 век. Те са оставали да работят, трябвало е да се справят с един не лек живот, войни и въобще всякакви икономически кризи, докато силните и млади хора са заминавали емигранти в опит да припечелят нещо и да осигурят по- добър живот на семействата си. Това ни наведе на мисълта, че темата може да бъде разработена в изложба. Още повече, че Поповска околия е една от околиите,в България дала много голяма емиграция за Северна и Южна Америка, Европа, Русия, Украйна, Унгария, Румъния, в Австралия включително – едни от първите заселници са от Поповска околия. Правейки преглед на съхраненото в музея се оказа, че ние пазим доста сериозни масиви от документи и автентични снимки, включително и предмети и споделихме идея за подобна изложба и сред други музеи, архиви и частни лица и срещнахме подкрепата им. Прървоначалният замисъл беше изложбата да е доста по- мащабна, кандидатствахме пред Министерството на културата по проект за мобилни изложби, той беше одобрен и получихме финансиране. Не беше одобрена цялата финансова част и това ни ограничи в нейната цялост. Изложбата „Портрет имаш, жена нямаш“, е основно авторска. Тя представя нещата, които пази нашият музей и малка част от Архива в Търговище. Съдържа 18 табла, на които показваме снимки и документи на емигранти. Текстовете са на ръба на леко шеговитото, на четивното, на това, което ще се възприеме от всеки с намек към сериозното, към трагедията на емигранта. Умишлено търсихме тази форма, тъй като изложбата сама по себе си е  достатъчно тъжна, затова и търсехме баланс между популярното и тъжното. Заглавието на експозицията е извлечено от снимката. При представането на изложбата в Трябна ище бъдат показани документи и вещи, които не са отразени в таблата, в художествената част. Трябва да ви кажа, че вещите свителстват за  беднотията, оцелели са до наши дни единици и не като реликви.  Сред предметите, които показваме са куфарът на емигранта с печати и марки от пристанищата, билетите за параходите, корабите, дори и смъртен акт, издаден на кораб. Показваме определено интересни неща.

Фокус: Споменахте втора Национална конференция „Общини и музеи“, която предстои в Трявна.

Пламен Събев:Съорганизатори сме на тази конференция, която ще се проведе в края на месец март. Миналата година първото и издание се проведе в Попово. В рамките на този форум коментираме проблемите между общини и музеи, които са и нормативни, и финансови и имуществени, с оглед на по- доброто взаимодействие в полза на културното наследство.

Фокус:Имате добра практика и по отношение на книгоиздаването. Какво да очакваме през тази година?

Пламен Събев: Пет книги ще бъдат издадени през годината. Всеки момента ще излезе от печат сборник „Общини и музеи“, с докладите от първата конференция и той също ще бъде представен в Трявна. За печат ще бъде даден и сборник „Фортификацията през късната античност“, с доклади от тематичната конференця, проведена също миналата година. Ще бъдат издадени и илюстровани хроники- „Илюстрована хроника на Исторически музей Попово“ и  „Илюстрована хроника на град Попово“. Преди години е издаван такъв летопис, но този ще бъде допълнен, коригиран и обогатен с много снимки. Петата книга, дадена за печат, която също се очаква скоро да излезе е „Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV-XVII век“. Трудът е докторат на един от уредниците ни. Това са малка част от нещата, които ще правим, като всичко това ще се случва на предстоящото саниране на сградата на музея.

Фокус:Какви други прояви замисляте?

Пламен Събев: През тази година ще отбележим 90 години от създаването на музея и всички събития и прояви, посвещаваме на този юбилей. Тържествата ще са през есента, но сме в подготовка на четири сериозни изложби. В периода март- май ще бъде показана експозицията „От ръката тревненска“. Тя ще представи занаятите на тревненци, инструментариума, използван от майсторите, както и готови изделия.  Изложата ще бъде колоритна, интересна и познавателна. Музеят в Кюстендил ще гостува в Попово с изложбата „Неизвестни творби на известни автори“, която включва 40 творби.  В периода септември- октомври ще бъде показана юбилейна изложба на нашия земляк Иван Милев, заместник- директор на Националната художествена галерия. През есентта ще бъдат отбелязани и 70 години от провеждането на големите военни маневри при село Паламарца, както са известни. В тази връзка музеят подготвя и военна изложба, като има идея и маневрите да бъдат показани чрез възстановка. Имаме идея да направим нещо по- мащабно.

Ивелина ИВАНОВА