Пламен Янев, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил: Хората трябва да бъдат изключително внимателни по време на отоплителния сезон

Пламен Янев, началник на сектор „Превантивна и контролна дейност” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Янев, какво сочи статистиката по отношение на пожарите в рамките на отоплителния сезон, възникнали на територията на област Кюстендил?

Пламен Янев: Мога да кажа, че от направения анализ на пожарите, възникнали през миналия отоплителен сезон, като основни причини водещи до възникване на пожари са неправилно използване на нагревателни и отоплителни уреди, самозапалване на комини, строителни и технически неизправности. Сред другите причини са небрежно боравене с открит огън, късо съединение в електрическите инсталации, както и техническа неизправност. Имаме и пожари, причините за които все още са в процес на изясняване.

Фокус: Има ли пострадали лица от пожари по време на отоплителния сезон?

Пламен Янев: Да, има. За миналата година имаме двама загинали души, нямаме пострадали. До момента, говоря за настоящия отоплителен сезон, имаме три пожара, а причините са самозапалване на комини. Няма до момента пострадали и загинали хора, да се надяваме, че и занапред няма да има.

Фокус: Какви дейности извършвате в момента като проверки, свързани с отоплителния сезон?

Пламен Янев: Органите на „Пожарна безопасност и защита на населението” извършват тематични проверки във връзка с отоплителния сезон. Набляга се на обекти с обществено предназначение – детски градини, училища, социални институции, както и жилища на самотни или трудно подвижни хора.

Фокус: Какво включват тези проверки?

Пламен Янев: Проверките са комплексни. Проверява се разположението на отоплителните и на нагревателните уреди, проверяват се отоплителните инсталации, комините, спазването на противопожарните правила и норми.

Фокус: Какво трябва да се знае от страна на хората ?

Пламен Янев: Нещата са много, но основните мога да ги посоча. Не се допуска използването на самоделни отоплителни и на нагревателни уреди. Уредите трябва да бъдат стандартни. Не се допуска използването на подсилени предпазители в електрическите инсталации. Лицата, отопляващи се с твърдо гориво, трябва да знаят, че под самата печка трябва да има негорима подложка, която трябва да излиза и в страни от печката. Трябва да има достатъчно разстояние между печката и горимите предмети. Хората трябва да обърнат внимание на димоотводните тръби. Те трябва да са стабилно закрепени, да не са прогорели. Ревизионните отвори към комините трябва да са със стандартни розетки, не трябва да има фуги в комините. Не се използват леснозапалими течности за запалване на печките. Задължително комините се почистват преди запалване на печките. Всеки комин се почиства от отлагания по механичен начин. Съветите могат да бъдат много, но това са по-важните неща.

Фокус: Споменахте, че посещавате домове на самотно живеещи или трудноподвижни хора, какви съвети им давате?

Пламен Янев: По принцип ние търсим контакт с най-близките до тях хора, дават се съвети. Понякога няма кой да им обърне внимание на тези хора и поради тази причина ние поддържаме връзка с кметовете на населените места.

Венцеслав ИЛЧЕВ