Пловдивският апелативен съд измени доживотната присъда на Божидар Атанасов, обвинен в убийството на митническия инспектор

Пловдив. Пловдивският апелативен съд измени доживотната присъда на Божидар Атанасов, обвинен в убийството на митническия инспектор Георги Дребчев. Това съобщиха за Радио „Фокус”- Пловдив от Съдебната палата.  Убийството е извършено на 13.06.1999г. в жк „Тракия” в Пловдив. Вместо доживотна присъда съдът наложи на Дребчев наказание от  20 години лишаване от свобода. Негов подбудител  е бил Евгений Маринчешки, бивш кмет на Съединение,  но той е починал на 3.02.2012г.  Съдът намали и присъдата на втория съучастник и подбудител Иван Карабелов от  петнадесет  години и шест месеца затвор на седем години.
Мотивите на съдиите за намаляване на присъдата на Божидар Атанасов са, че извършеното от него убийство е тежко деяние по смисъла на Наказателния кодекс, но не се отличава с изключителна опасност за обществото.
Апелативните магистрати са преценили, че в случая начинът на осъществяване на престъплението не завишава обществената опасност на деянието. Това е така, тъй като убийството е извършено с един изстрел в тялото на пострадалия, след което подсъдимия Божидар Аатанасов, без да се интересува дали и доколко този изстрел е бил достатъчен за причиняване на смъртта на Георги Дребчев, изплашен и притеснен напуснал местопрестъплението. Тези обстоятелства не могат да характеризират деянието като брутално и жестоко, както е приел в мотивите си Окръжния съд, още повече, че липсва и обвинение убийството да е извършено с особена жестокост. Не без значение е и изминалия изключително дълъг период от извършване на престъплението до реализиране на наказателната отговорност, който не може да не бъде отчетен в полза на подсъдимия.
В мотивите за намаляване присъдата на вторият подсъдим Иван Карабелов съдът приема, че това се прави заради съдействието, което е оказал на разследващите органи. Благодарение на неговите обяснения е доказано престъплението извършено от Божидар Атанасов.
Апелативният съд потвърди присъдените от Окръжния съд обезщетения за неимуществени вреди, а именно, подсъдимите да заплатят по 100 000 лв. на двамата  граждански ищци и частни обвинители.
Присъдата подлежи на  протест и обжалване  пред Върховния касационен съд  в петнадесетдневен срок.
Божидар Атанасов има втора доживотна присъда за убийство, която обжалва пред Апелативен съд-Пловдив. Делото е насрочено за 13.09.2018г., когато ще продължи с  разпит на свидетели.