Пловдив: Започва плащането на данък сгради, такса смет и данък МПС

Пловдив. Започва плащането на данък сгради, такса смет и данък МПС, съобщиха за Радио „Фокус” – Пловдив от общинската дирекция „Местни данъци и такси”. Уведомяват се гражданите, че считано от утре – 13.02.2019 г., могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2019 г.
Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП има срокове за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. Данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци и данък върху превозните средства трябва да бъде заплатен на две равни вноски – първата до 01.07.2019 г. и втората до 31.10.2019 г. На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто. Патентен данък се внася на четири равни вноски.  За първото тримесечие               трябва да се внесе до 31.01.2019 г., за второто тримесечие – до 30.04.2019 г., за третото тримесечие – до 31.07.2019 г., за четвъртото тримесечие – до 31.10.2019 г.
Срок за внасяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници е преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. Срокът за внасяне на туристическия данък е до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията може да се платят по един в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” по райони. Те могат да бъдат платени и безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане, както и по интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg