Пловдив: На 28 август ще се проведат консултации на граждани по прилагане на Националната програма за достъпна жилищна среда

снимка: Община Пловдив

Пловдив. На 28 август 2019 г. от 17,30 ч. в залата на Общински съвет – Пловдив на ул. „Авксентий Велешки“ № 20 заместник-кметът Георги Титюков и служители на Община Пловдив ще проведат консултация на граждани и заинтересовани страни по прилагане на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Това съобщиха за Радио „Фокус“- Пловдив от общината. Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. С тази програмата се уреждат условията и редът за кандидатстване, разглеждане, оценяване, класиране и одобряване на проектните предложения на кандидатите, както и механизмите за сключване на договори за изпълнение, финансиране и отчитане на изпълнените дейности по тях и за контрол върху разходването на одобрените бюджетни средства.
Програмата се реализира в два компонента.
Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин.
Компонент 2 „Лична мобилност“ – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане. Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления.