Пловдив: 486 деца се включиха в поредното класиране за прием в детските градини и ясли

Пловдив. 486 деца се включиха в поредното текущо за учебната 2018/2019 година класиране за прием на децата в детските градини и ясли на град Пловдив, което се проведе на 12.02.2019 г.. Това съобщиха от Община Пловдив. От тях най-голям брой (372 деца) са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 71, във втора – 31 деца и 12 кандидатстващи деца са за подготвителните групи. Обявените места бяха 245 общо – 47 за яслените групи, 60 за първа възрастова група, 58 – за втора и съответно 61 за трета подготвителна група и 19 за четвърта подготвителна група.
Класирани са 87 деца, от които 44 в яслените групи, 24 в първа възрастова група, 12 във втора и 7 в подготвителни групи. Оставащите некласирани 5 деца в подготвителните групи са обхванати от образователната система, но родителите желаят преместване от подготвителна група в училище в група в детска градина или от една детска градина в друга. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 18.02.2019 година. След класирането на 12 февруари остават незаети общо 158 места.
Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 28.02.2019 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 19.02.2019 г. включително. Родителите на децата, родени през 2016 година, които навършват 3-годишна възраст през настоящата 2019 година, от началото на месец януари вече могат да подават своите заявления за участие в първото основно класиране за прием в първа възрастова група за новата учебна 2019/2020 година. Класирането ще бъде на 15.05.2019 г.
Напомняме на родителите на кандидатстващите деца, че с обявяването на свободните местата могат да се информират за броя на чакащите за съответното класиране. Данните се визуализират в панела със свободни места на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg  и отразяват и точките на подалите заявления за участие в класирането. Тази информация се актуализира в реално време след всяко подадено ново заявление.