Повишаването на степента на удовлетвореност на гражданите е основна цел за ръководството на Община Дългопол

Повишаването на степента на удовлетвореност на гражданите е основна цел за ръководството на общинската администрация на Община Дългопол. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Община Дългопол. В отчета на кмета на Община Дългопол Георги Георгиев за извършеното от общинската управа през 2017 година се посочва, че на интернет страницата на общината и в Интегрираната информационна система на държавната администрация, в модул „Регистър на услугите“,  е публикувана информация за извършваните от общинска администрация услуги и режими, както и начина, срокове, необходими документи. Чрез изградена VPN мрежа шест кметства на територията на общината имат достъп до Локална база данни и до програма Актопис, което дава възможност за по-ефективна организация на актосъстоянето. В съответствие със изискванията на Закона за електронно управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, общинска администрация е предприела действия по преминаване към актуализирана версия на електронната система за документооборот Акстър офис и закупуване на модул „Комуникатор“, през който ще се извършва електронен обмен на документи с други администрации. С решение на Министерски съвет е приет списък от набори от данни по приоритетни области. Общинска администрация е публикувала в отворен формат в „Портала на отворените данни“ 40 регистъра. За улеснение на гражданите е въведено плащане на всички данъчни задължения чрез устройство Пос терминал.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА